%27Drietrapsraket+voor+slechten+stikstofimpasse%27
Nieuws
© de Marke

'Drietrapsraket voor slechten stikstofimpasse'

Hoe verder na de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-uitspraak? Naast helderheid over beweiden, bemesten en vergunningverlening, pleit LTO voor een drievoudige aanpak die een betere afstemming van economie, ecologie en leefbaarheid voorstaat.

De PAS-uitspraak vergroot de afstand tussen economische ontwikkeling en bescherming van natuur, milieu en leefomgeving, waar deze juist meer moet en kan worden verbonden, stelt LTO. Op zowel de korte als langere termijn zullen maatregelen moeten worden genomen om te komen tot een juridisch houdbare verlening van vergunningen voor de Natuurbeschermingswet en een betere afstemming van economie, ecologie en leefbaarheid.


Zo wil LTO op de korte termijn interne saldering toestaan op basis van de bestaande vergunningsituatie. De koepel vindt dat externe saldering mogelijk moet zijn, maar wel binnen kaders die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de veehouderij en glastuinbouw.

Eiwitarm voeren

Verder ziet de koepel een oplossing in eiwitarm voeren. LTO werkt al samen met de voerindustrie om op dit punt innovatie aan te jagen. 'Het vraagt iets meer management. Maar eiwitten zijn duur, dus de kosten zullen ook dalen', zegt LTO-portefeuillehouder Trienke Elshof.

LTO wil zich verder houden aan reductieafspraken die eerder onder het PAS zijn afgesproken. 'Daarmee willen we de meldingen onder circa 1 mol, die nu door de Raad van State zijn afgeschoten, alsnog realiseren.' Stalaanpassingen als luchtwassers en emissiearme vloeren zitten meer in het pakket voor de lange termijn, waarbij de industrie meebetaalt aan de verduurzaming van veehouderij en daarmee stikstofruimte realiseert.

Tot slot bepleit LTO regionale stikstofbanken en heroverweging van de aanwijzingsbesluiten in Natura 2000-gebieden. Een nieuw emissierechtensysteem acht LTO onwenselijk. 'Dit heeft als nadeel dat er waarde uit de sector vloeit.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer