Onrust+door+aanpassen+regels+beweiden+en+bemesten
Nieuws
© Ruben Meijerink

Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten

LTO Noord is onaangenaam verrast door een aanpassing die provincie Overijssel heeft doorgevoerd in regels voor herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden.

De provincie wil de vrijstelling voor beweiden en bemesten uit de omgevingsverordening schrappen. In een brief aan Gedeputeerde Staten spreekt voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost namens de Overijsselse boeren zijn onvrede hierover uit. Vooral het feit dat de provincie de wijziging zonder toelichting vooraf door wil voeren, stuit LTO Noord tegen de borst.

De belangenbehartiger wil dat de provincie opheldering geeft over het schrappen van de vrijstelling. De provincie motiveert het besluit door te wijzen op de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De vrijstelling zou hierdoor onverbindend en betekenisloos zijn geworden.

LTO Noord betreurt het dat ze niet van tevoren is geïnformeerd. 'Gezien onze relatie met de provincie zouden we er toch op mogen rekenen dat wij hierover zouden zijn ingelicht', schrijft Haarman.

Onderschatting

De voorzitter van LTO Noord regio Oost begrijpt de juridische argumentatie om de vrijstelling in te trekken, maar vindt dat de provincie het effect van het voornemen onderschat. 'De uitspraak van de Raad van State heeft bij onze achterban veel onrust teweeggebracht. Dat beweiden en bemesten straks zonder vergunning niet meer mogelijk zijn, vinden boeren en tuinders onbegrijpelijk', zegt hij.

'Rijk en provincies hebben aangegeven hiervoor landelijk een praktische oplossing te bedenken. Door vooruitlopend hierop de vrijstelling uit de verordening te schrappen, wekt de provincie, naar wij hopen onbedoeld, de indruk dat zij niet langer gelooft in zo'n oplossing. Dat is een slecht signaal aan agrariërs en dat vinden wij buitengewoon jammer.'

Inzet op oplossing

Haarman vraagt de provincie in de brief te bevestigen dat de inzet van Overijssel gericht blijft op een landelijke oplossing waar boeren en tuinders mee uit de voeten kunnen. 'Anders gezegd: geen individuele vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Mogen wij erop vertrouwen dat als deze landelijke oplossing er is, dit zijn beslag zal krijgen in het provinciale beleid?'

De LTO-bestuurder vindt het jammer dat er door de publicatie onrust is ontstaan. 'We hechten eraan om te zeggen dat wij niet de indruk hebben dat de provincie verkeerde intenties heeft met dit voornemen. Het is van groot belang dat er snel een werkbare oplossing komt voor de vergunningverlening in het kader van de PAS. Daar moeten wij gezamenlijk aan blijven werken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer