LTO+wil+duidelijkheid+over+PiP%27s
Nieuws
© Persbureau Noordoost

LTO wil duidelijkheid over PiP's

LTO Noord wil snel duidelijkheid over de betekenis van de PAS-uitspraak van de Raad van State voor lopende gebiedsprocessen in de provincie Overijssel. De belangenbehartiger pleit voor een goede analyse voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

De oproep van LTO is urgent, omdat er aanstaande woensdag twee PiP's (Provinciale Inpassingsplannen) ter vaststelling worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Het gaat om de plannen Punthuizen/Stroothuizen en Landgoederen Oldenzaal, beide in het meest oostelijke deel van Overijssel. Daarnaast zitten er diverse dossiers in de pijplijn, zoals Springendal, Dal van de Mosbeek, Buurserzand en Witte Veen.

'Besluitvorming voor deze gebiedsprocessen is aanstaande. Daarom pleiten wij ervoor dat voor deze gebiedsprocessen de consequenties bij voorrang inzichtelijk worden gemaakt. Dit is nodig om de besluitvorming zorgvuldig te kunnen doorlopen', schrijft Judith Snepvangers, regiomanager Oost bij LTO Noord, in een brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Onrust, onbegrip en onvrede

LTO Noord liet eerder al weten dat de uitspraak van de Raad van State over PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft geleid tot onrust, onbegrip, onvrede en 'zeer grote teleurstelling bij leden'. 'Niemand weet op dit moment precies wat de gevolgen zijn en hoe het verder moet', staat in de brief.

Om die reden wil de organisatie dat eerst voldoende inzichtelijk is wat de uitspraak betekent voor de gebiedsprocessen. 'Wij realiseren ons dat de noodzaak om natuurherstelmaatregelen te nemen er nog steeds is. Maar dat moet niet betekenen dat individuele ondernemers straks tussen wal en schip belanden.'

Lastig beoordelen

Volgens LTO vereist zorgvuldige besluitvorming dat er voldoende duidelijkheid moet zijn over bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen voor bedrijfsverplaatsingen of de eventuele vergunningsplicht voor het mogen beweiden van percelen die betrokken zijn in grondruilingen. 'Zolang die duidelijkheid er niet is, is het voor ons erg lastig om inrichtingsplannen en PiP's te beoordelen en ons daaraan te verbinden. In onze ogen mogen er geen bestuurlijke besluiten worden genomen die kunnen leiden tot onomkeerbare gevolgen.'

Daarom wil LTO samen met de partners die bij de gebiedsprocessen betrokken zijn per gebiedsproces een analyse maken waaruit moet blijken wat de gevolgen zijn van de PAS-uitspraak van de RvS. 'Zodat we in gezamenlijkheid, in het juiste tempo, verder kunnen met de opgaven van economie en ecologie rond de Natura2000-gebieden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 4°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 4°
  10 %
Meer weer