LTO+Noord+houdt+hoop+op+oplossing+scheurverbod
Nieuws
© van der Boom

LTO Noord houdt hoop op oplossing scheurverbod

LTO Noord denkt dat het nog steeds mogelijk is dat het scheurverbod rond enkele Natura 2000-gebieden kan vervallen. Dit ondanks het negatieve besluit hierover van de Europese Commissie.

Landbouwminister Carola Schouten liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Europese Commissie de opheffing van het scheurverbod blokkeert voor blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn. Een belangrijk argument voor het besluit is dat er in Nederland sprake is van een afname van de weidevogelstand.


Volgens beleidsadviseur Tjerk Elzinga van LTO Noord gaat dat argument echter niet op voor de gebieden waar ontheffing voor is aangevraagd door de Nederlandse regering. 'Bescherming van weidevogels is in deze gebieden geen doel in het aanwijzingsbesluit. De ontheffing is aangevraagd voor twee gebieden in zowel Overijssel als Gelderland. In Overijssel gaat het om de Natura 2000-gebieden Wieden-Weerribben en Springendal-Dal van de Mosbeek. In Gelderland gaat het om gebieden op de Veluwe en Rijnstrangen. In het Springendal is de bescherming bijvoorbeeld nodig voor het Vliegend Hert, dat is een keversoort. Daar gaat het dus niet om weidevogels.'

Productiegrasland

Er zijn volgens Elzinga nog voldoende argumenten om de Europese Commissie te overtuigen van het belang om het scheurverbod in deze gebieden op te heffen. 'Het gaat om productiegrasland. Het is nooit de bedoeling geweest om op deze gronden beperkingen te leggen. Het bestaand agrarisch gebruik zou worden gerespecteerd. Als gevolg van het scheurverbod wordt dat niet meer waargemaakt en dat is wrang. In een aantal gebieden loopt een proces voor het ruilen van gronden. Dat komt door het scheurverbod in gevaar en dat is een belangrijke reden geweest om voor een gebiedsgerichte ontheffing te gaan.'

Elzinga is tevreden met de steun om het scheurverbod voor deze boeren op te heffen. 'We hebben de steun van de provincies en ook het ministerie van LNV heeft zich bereid getoond om zich hiervoor in te zetten. We hebben het probleem nog eens goed geanalyseerd en gezamenlijk vastgesteld dat het probleem niet in de Natura 2000-regels zit, maar in de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). We vinden dat we een goed verhaal hebben en hopelijk gaat het alsnog lukken om de Europese Commissie te overtuigen.'

Lees ook: Geurts: afwijzing flexibilisering vaag verhaal

Schriftelijke vragen

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft inmiddels aangekondigd schriftelijke vragen te stellen aan minister Schouten over het besluit van de Europese Commissie. Hij diende een motie in om het ploeg- en omzetverbod te flexibiliseren en zo het scheuren in sommige gebieden mogelijk te maken. Geurts noemt het 'een vaag verhaal' en wil graag van de minister weten wat de argumenten van de Europese Commissie zijn.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer