LLTB+vindt+Natura+2000%2Dplan+te+onduidelijk
Nieuws
© Bert Hartman

LLTB vindt Natura 2000-plan te onduidelijk

De LLTB heeft onlangs gereageerd op de Natura 2000-plannen Maasduinen en Roerdal. De belangenbehartiger vindt dat de voorliggende plannen om procedurele en inhoudelijke redenen niet vastgesteld kunnen worden.

De LLTB vindt dat de vaststelling van het plan Maasduinen niet kan plaatsvinden, zolang er onduidelijkheid is over de wijze waarop met stikstof kan worden omgegaan, nu de aanpak daarvoor door de Raad van State is afgewezen. Deze aanpak is vastgelegd in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

• Lees ook: Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten

'De Raad van State heeft eind mei gezegd dat beweiden en bemesten vergunningplichtig zijn, in het kader van de Wet Natuurbescherming', vertelt LLTB-bestuurslid Theo Schreurs van regio Noord-Limburg.

Ontwikkelruimte geschrapt

'Ook is de ontwikkelruimte voor stikstof die het beleid aan bedrijven gaf geschrapt. Er moeten eerst oplossingen komen, voordat plannen vastgesteld kunnen worden. Je kunt geen plan vaststellen als niet duidelijk is welke maatregelen nog worden gevraagd en hoe problemen worden opgelost.'

Ook voor het Natura 2000-plan Roerdal vindt de LLTB dat dit niet kan worden vastgesteld, zolang onduidelijk is hoe met stikstof wordt omgegaan. Dit is dan ook uitgebreid opgenomen in de reactie van de LLTB op het plan. De belangenbehartigingsorganisatie heeft in beide plannen ook kritiek op de aanwijzing van een aantal natuurdoeltypes die maar op een klein oppervlakte voorkomen.

Natuurtypes

'We zien dat er mooie natuur is in het Roerdal en die verdient bescherming. Maar sommige natuurtypes zijn te klein om in stand te blijven zonder zeer hoge kosten. Zee kunnen wel leiden tot flinke beperkingen voor land- en tuinbouw', zegt Giel van Herten, voorzitter van LLTB-regio Midden-Limburg. Datzelfde geldt voor Maasduinen.

Wat verder opvalt in het Roerdalplan is de voorgenomen omzetting van 93 hectare landbouwgrond naar natuur. Voor 63 hectare landbouwgrond zijn beperkende maatregelen voorgesteld. In het plan is echter niet duidelijk waar deze hectares liggen.

Extra maatregelen

'Natuurbescherming is een groot goed, maar in dit plan worden weer extra maatregelen voorgesteld. Het lijkt alsof de land- en tuinbouw nog niet veel gedaan heeft', zegt Van Herten. 'Maar niets is minder waar. De agrariërs in het gebied treffen al veel maatregelen en dragen ook actief bij aan natuur- en soortenbescherming. Uit dit plan blijkt te weinig waardering hiervoor.'

Verder is de LLTB het niet eens met de voorgestelde zones voor gewasbescherming in zowel het plan Roerdal als Maasduinen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer