Scheurverbod+blijft+van+kracht+in+Natura+2000%2Dgebieden
Nieuws
© van der Boom

Scheurverbod blijft van kracht in Natura 2000-gebieden

De Europese Commissie blokkeert de opheffing van het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn.

Die gedachte wordt mede ingegeven vanwege het feit dat in Nederland sprake is van een afname van weidevogels. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.


De Tweede Kamer had via een motie gevraagd om versoepeling van het omzetverbod.De motie beoogt enerzijds gebiedsontwikkeling voor natuur en landbouw mogelijk te maken, en anderzijds te onderzoeken of er gedifferentieerd kan worden in de noodzaak van het omzetverbod in Vogelrichtlijngebieden.

Negatief

Sindsdien zijn er constructieve gesprekken gevoerd met de Europese Commissie, alsmede provincies en landbouwers in betreffende gebieden. Op basis daarvan heeft Nederland in november 2018 een officieel verzoek ingediend bij de Europese Commissie voor flexibilisering binnen zekere randvoorwaarden. Op 27 maart heeft de Europese Commissie een formele reactie gestuurd, die afwijzend was.

De Europese Commissie geeft echter ook aan dat er wel mogelijkheden zijn om als zodanig aangewezen kwetsbare blijvende graslanden aan de aanwijzing te onttrekken. Hierover zal Schouten het gesprek met de Europese Commissie voortzetten.

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer