Duurzame Zuivelketen komt met nieuwe doelen voor 2030

De Duurzame Zuivelketen (DZK) komt met nieuwe doelen voor 2030. Ze zijn geformuleerd in samenspraak met het landbouwministerie.

Duurzame+Zuivelketen+komt+met+nieuwe+doelen+voor+2030
© DIRK HOL

De nieuwe doelen zouden aanvankelijk wat later bekend worden. Op verzoek van landbouwbouwminister Schouten is dat wat naar voren gehaald. De nieuwe melkveehouderijdoelen konden daardoor meegenomen worden in een Kamerbrief van deze week over de transitie naar verduurzaming van de veehouderij.

Nieuwe thema's

Nieuw zijn de thema's verdienmodellen, grondgebonden melkveehouderij en veiligheid op het boerenerf. Bij verdienmodellen gaat het om duurzaam rendement voor melkveehouders op basis van hogere opbrengsten en lagere kosten en meer ontwikkel- en gebruiksruimte.

Het thema grondgebonden melkveehouderij betreft eiwit van eigen grond of uit de buurt, lokale voer- en mestkringlopen, voldoende grote huiskavel voor weidegang en afname van de import van eiwitrijke grondstoffen. Dat sluit ook aan op het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het kader van de nota over Kringlooplandbouw.

Een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, medewerkers en bezoekers zal worden gestimuleerd door bewustwording van veiligheid op het boerenerf en actief handelen, zodat het aantal ongevallen afneemt.

De andere hoofdthema's, waar DZK al langer mee bezig is, zijn klimaatverantwoorde zuivelproductie, het continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn, het behoud van weidegang en het streven naar meer biodiversiteit en een beter milieu.

Biomarkers

De doelen op het gebied van dierengezondheid en dierenwelzijn zijn aangescherpt. Nieuw is dat in 2020 op 95 procent van de melkveebedrijven het Koekompas met de Welzijnsmonitor wordt uitgevoerd. In 2021 moet er dan één toekomstbestendig systeem zijn voor diergezondheid- en welzijn en voedselveiligheid. Dat wordt de Koemonitor.

In 2022 komt er een nulmeting naar het welzijn van het melkvee. Op basis daarvan worden nieuwe doelen voor 2023 en verder vastgesteld.

Bijzonder is ook een pilot, waarbij met gebruik van biomarkers of sensoren wordt gekeken naar het welzijn van de koeien. 'We kunnen daarmee in een heel vroeg stadium kijken hoe goed een koe in haar vel zit', legt directeur Janine Luten van ZuivelNL uit. 'Daardoor kun je als veehouder snel sturen. Dat is goed voor de boer en goed voor de koe.' De proef met de sensoren vindt plaats in 2021. Wellicht kan het koewelzijn dan in 2030 aan de hand van de nieuwe methodiek worden bepaald.

Vooruitgang

Op veel thema's is volgens DZK in de afgelopen jaren al de nodige vooruitgang geboekt. Een aantal eerder gestelde doelen voor 2020 zijn dan ook al gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij en op het terrein van weidegang.

Ruim 99 procent van de Nederlandse melkveebedrijven voldoet aan de norm voor antibioticagebruik van de onafhankelijke Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). En het aantal bedrijven met weidegang kwam in 2018 al uit boven het streefpercentage van 81,2.

Verantwoordelijkheid

Voor alle zeven thema's zijn nu nieuwe doelstellingen geformuleerd voor 2030. Dat is gebeurd in samenspraak met de Adviesraad van DZK en het ministerie van LNV. Het departement en andere stakeholders hebben namelijk ook een rol en verantwoordelijkheid bij de realisatie van de doelen.

Ook bij de sectordoelen voor 2030 gaat de Duurzame DZK uit van de diversiteit in de sector. Zo kan de ene melkveehouder meer doen aan natuur en landschap, terwijl een ander meer werkt aan duurzame energie.

Brancheorganisatie

Nieuw is verder dat naast de oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO (zuivelindustrie), met ingang van 2019 ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samenwerken in de DZK. Deze is ondergebracht bij ZuivelNL. Dat past in de nieuwe positionering van ZuivelNL als de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelketen.

• Klik voor meer informatie op bijgesloten pdf

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer