Duurzaamste+melkveebedrijf+houdt+meer+over
Nieuws
© Johan Wissink

Duurzaamste melkveebedrijf houdt meer over

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven presteert economisch beter dan de rest. Dat uit zich in een hoger inkomen per betaalde arbeidsjaareenheid, een lagere kostprijs en een lagere kritische melkprijs. Wel is de arbeidsinzet hoger.

Dat blijkt uit een analyse door Agrimatie van data (gemiddeld over de periode 2015-2017) van gespecialiseerde melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. De duurzaamste bedrijven hebben met 38,90 euro per honderd kilo een lagere kostprijs dan de 39,76 euro voor de overige bedrijven. De melkprijs is daarbij met 35,49 euro een tikkie hoger dan de 35,30 euro die de overige melkveehouders gemiddeld beuren.

Ook scoorden de duurzamere bedrijven beter op het gebied van voerkosten, diergezondheidskosten, solvabiliteit, antibioticagebruik, dagen weidegang en vervangingspercentage. Voor deze analyse zijn alle gespecialiseerde melkveebedrijven gerangschikt op hun integrale duurzaamheidsscore op basis van een selectie van duurzaamheidskengetallen. Biologische melkveebedrijven zijn buiten beschouwing gelaten.

Indicatoren

De melkveebedrijven zijn ingedeeld op basis van hun prestaties op een aantal indicatoren met betrekking tot de thema's diergezondheid en -welzijn, klimaat en energie, milieu en biodiversiteit en weidegang. De integrale duurzaamheidsscore is berekend door voor alle kengetallen een score van 0–100 toe te kennen en deze scores per kengetal vervolgens op te tellen tot een totaalscore. Ieder onderdeel wordt evenredig meegewogen.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer