Keuze+voor+graslandvernieuwing+sluit+derogatie+uit
Achtergrond
© Foto Van den Oetelaar

Keuze voor graslandvernieuwing sluit derogatie uit

Vader en zoon Jack en Rik Janssen uit het Noord Brabantse Diessen kozen er dit jaar om meerdere redenen voor om geen derogatieaanvraag te doen voor hun bedrijf.

De droogte van afgelopen seizoen gaf nét dat laatste zetje om komend najaar voor graslandvernieuwing te kiezen.

'Ons grasland ligt op relatief droge grond. We kiezen voor mais als tussenteelt, om vervolgens het grasland in het najaar opnieuw in te kunnen zaaien. Hierdoor lukt het ons niet om aan de 80 procent graslandeis te voldoen. De verhouding gras-mais op ons bedrijf is komend seizoen 60-40.'

Fosfaat is beperkend

Janssen had de afgelopen vijf jaar wel derogatie op zijn bedrijf. Wat ook meespeelt om geen derogatieaanvraag te doen, is dat de 60 kilo stikstof uit dierlijke mest die derogatiebedrijven op zandgrond mogen toepassen, niet volledig benut kan worden door de Janssens.

Rik Janssen: 'Fosfaat is de meest beperkende factor in onze mestboekhouding. Op de meeste bedrijven is dat andersom, maar onder andere door ons rantsoen is fosfaat bij ons beperkend. Wij kunnen de 60 kilo extra stikstofgift toch niet volledig toepassen. Ook dat argument speelde mee in onze afweging.'

Vasthouden aan derogatie

De melkveehouders zien dat collega-boeren toch vaak vasthouden aan derogatie. 'Ze zoeken dan naar andere oplossingen, bijvoorbeeld door grond te ruilen of uit handen te geven om aan de 80 procent graslandeis te voldoen. Ze laten akkerbouwers er bijvoorbeeld aardappels op telen en krijgen in ruil daarvoor mais teruggeleverd', aldus Janssen.

'Wij kunnen het gras altijd goed kwijt onder onze koeien, omdat we redelijk intensief zijn, ook in de jaren dat we wel derogatie hadden. De opbrengst in kilo's mais van onze percelen is gemiddeld zo'n anderhalf keer hoger dan de opbrengst van grasland. Jaarlijks kopen we ongeveer 10 hectare mais aan. Maar omdat we nu minder grasland hebben, moeten we ook dit seizoen ruwvoer aankopen.'


Meer mest afvoeren

De Janssens is hebben 65 melkkoeien op 20 hectare grond. 'We zijn redelijk intensief en zullen nog meer mest moeten afvoeren, omdat we in 2019 geen derogatie meer hebben. Waarschijnlijk zo'n 175 kuub extra. We hopen dus dat deze kosten de komende periode meevallen. Afgelopen seizoen lag de prijs voor mestafzet op 17 tot 18 euro, behoorlijk hoog dus. We hopen dat we de extra kosten terugverdienen met de meeropbrengst in de mais.'

Of ze in 2020 wel weer een aanvraag doen, weet Janssen nog niet. 'Het kan zomaar zijn dat we dan ook nog een perceel grasland gaan vernieuwen. En het is natuurlijk maar de vraag hoe het er volgend jaar allemaal uitziet wat betreft derogatie. Misschien gaan we wel toe naar een gewasgebonden derogatie. Uit praktisch oogpunt heeft dat mijn voorkeur. Maar dan vrees ik strengere voorwaarden en een ontmoedigingsbeleid voor maisteelt.'

Mestfraude
De Europese Commissie verleende in 2018 derogatie voor twee in plaats van vier jaar, vanwege de verdenkingen van grootschalige fraude met mest. Aan de verlenging van de huidige regeling voor 2020 en 2021 is de voorwaarde gekoppeld dat de Nederlandse overheid strenger gaat toezien op de naleving van de mestwetgeving. Over die aanpak zal regelmatig aan de Europese Commissie moeten worden gerapporteerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
 • Maandag
  15° / 4°
  20 %
Meer weer