Derogatievergunning+voor+bijna+achttienduizend+boeren
Nieuws
© Ulco Wesselink

Derogatievergunning voor bijna achttienduizend boeren

17.986 bedrijven kregen in 2018 een derogatievergunning. Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die al deze bedrijven administratief controleerde.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij 5,2 procent van deze bedrijven (929) een fysieke controle uitgevoerd. Naar aanleiding van zowel de fysieke als administratieve controles zijn 32 derogatievergunningen in 2018 ingetrokken. De omvang van de veestapel laat een daling zien van het aantal melk- en fokvee in Nederland ten opzichte van 2017. Ook is Nederland in 2018 ruim onder het fosfaatplafond gebleven.


Op basis van de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de met de Europese Commissie afgesproken berekeningsmethodiek is de verwachting dat de stikstofproductie rond het plafond uitkomt. Bij zowel de fosfaat- als stikstofproductie is sprake van een dalende trend ten opzichte van 2017. Deze dalende trend kan verklaard worden door de invoering van het fosfaatreductieplan in 2017 en het fosfaatrechtenstelsel in 2018.

Afroming

Op 1 juni 2019 bedroeg de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de markt circa 85,9 miljoen kilo fosfaat. Om de hoeveelheid fosfaatrechten voor de melkveehouderij terug te brengen tot onder het fosfaatproductieplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilogram, is per 13 juni 2019 tijdelijk het afromingspercentage bij overdracht verhoogd.

Bij de invoering van het stelsel is bepaald dat bij de overgang van fosfaatrechten naar een andere landbouwer 10 procent van de hoeveelheid fosfaatrechten die overgaat naar een andere landbouwer wordt afgeroomd. Deze rechten zijn bestemd voor de fosfaatbank, waarmee grondgebondenheid en jonge boeren worden gestimuleerd.

Afromen

In 2018 is op deze manier 422.971 kilo aan fosfaatrechten afgeroomd. Vanaf 13 juni 2019 geldt tijdelijk een afromingspercentage van 20 procent teneinde het aantal fosfaatrechten voor de melkveehouderij onder het productieplafond te brengen.

De fosfaatbank wordt niet opengesteld tot nadat dit is gerealiseerd. Na de invoering van het stelsel is in 8.638 gevallen bezwaar aangetekend tegen de toegekende beschikking. Hiervan zijn er op 19 juni 2019 6.966 afgehandeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer