Strengere+controle+beregening+Drentsche+Aa%2Dgebied
Nieuws
© Jan Anninga

Strengere controle beregening Drentsche Aa-gebied

Waterschap Hunze en Aa's handhaaft volgend jaar strenger en consequenter op grondwaterberegening in het Drentsche Aa-gebied. Ook brengt het waterschap de regelgeving opnieuw bestuurlijk aan de orde.

Beregenen uit grondwater in het Drentsche Aa-gebied is alleen toegestaan voor de teelt van hoogsalderende gewassen. Beregenen vanuit oppervlaktewater is in de praktijk geen optie, geeft het waterschap aan. In de periode dat er een beregeningsbehoefte is, is er te weinig water in het bekensysteem van de Drentsche Aa.

Voor de teeltplannen van 2020 moeten boeren in het Drentsche Aa-gebied daar rekening mee houden. In het verleden is niet consequent gehandhaafd op het beregenen met grondwater voor het Drentsche Aa-gebied. Het waterschap had op het gebied van handhaving andere prioriteiten.

Voldoende tijd

Het waterschap startte in 2019 op een minder gelukkig moment, middenin het droogteseizoen, met handhaving laat Hunze en Aa's weten. 'Vanaf 2020 controleert het waterschap vanaf de start van het seizoen op naleving van de formele regels. Door dit nu aan te kondigen, heeft eenieder voldoende tijd om hier rekening mee te houden.'


Het beleid op grondwateronttrekking komt in 2020 bestuurlijk aan de orde. Het is één van de onderwerpen in het nieuwe beheerprogramma van het waterschap dat eens in de zes jaar wordt vastgesteld. Op 20 november uur wordt in het waterschapshuis van Veendam voorlichting over grondwateronttrekking in het Drentsche Aa-gebied gegeven aan het algemeen bestuur. Dan komt ook het vervolgtraject aan bod.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer