LTO+Noord+regio+West+stelt+themahouder+Energie+aan
Nieuws
© Pieter Stokkermans

LTO Noord regio West stelt themahouder Energie aan

Het energiebeleid in de vier westelijke provincies vergt meer afstemming. Zeker als het gaat om de behartiging van de agrarische belangen. Reden voor LTO Noord regio West om Ton van Schie aan te stellen als themahouder Energie.

Van Schie is de tweede gewestelijke themahouder, na Aad Straathof die voor het veenweidendossier is aangesteld in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Volgens Van Schie, die ook voorzitter blijft van LTO Noord-afdeling Haarlemmermeer, zijn er veel overeenkomsten. 'De bodemdaling en het CO2-vraagstuk zijn opgaven met een maatschappelijke urgentie. Die vergen snelle actie, zo is de algemene opvatting.'

En daar zit volgens Van Schie ook gelijk een belangrijke boodschap in van de land- en tuinbouw aan overheden. 'Uit politiek opportunisme worden rigoureuze plannen opgesteld, die grote effecten hebben op de ruimte en het landschap. Daarom pleiten we voor een zorgvuldige aanpak, gebaseerd op gedegen onderzoek en praktische pilots.'

Verpest

Gebeurt dat niet dan zal het aangezicht van het landelijk gebied ernstig worden verpest, voorspelt Van Schie. 'Er is nu al een breed spectrum aan oplossingsrichtingen. Het is heel onverstandig om nu in te zetten op één of twee van die opties, zonder goed inzicht te hebben in de effecten en vooral ook de resultaten.'

‘Uit politiek opportunisme worden rigoureuze plannen opgesteld, die grote effecten hebben op het landschap

Ton van Schie, themahouder Energie bij LTO Noord regio West

Het voorbeeld dat directeur Robert Kielstra van Energie Combinatie Wieringermeer aanhaalde bij de opening van een geothermie-installatie in Andijk is voor Van Schie illustratief. 'De opbrengt van twee maanden is vergelijkbaar met die van een zonnepark van 50 hectare over een vol jaar. Zulke verschillen zetten mij, maar hopelijk ook de beleidsmakers, wel aan het denken.'

Investeringen

Hoewel Van Schie begrijpt dat individuele agrarische ondernemers kiezen voor investeringen in de productie van energie, maakt hij zich namens de landbouworganisatie sterk voor behoud van het agrarische areaal. 'Ik merk het zelf van dichtbij in de Haarlemmermeer, waar diverse initiatieven voor zonne- en windenergie lopen. Dat staat ze vrij, maar als LTO moeten we waken voor vergaande versnippering.'

Want om de energiedoelen te halen, is ruimte nodig. De land- en tuinbouw heeft die, maar dat betekent niet dat vraagstuk zomaar op de sector kan worden afgewenteld, vindt Van Schie. 'Door functies slim te combineren kan onnodige verspilling van ruimte worden voorkomen. Zoals de concentratie van energiewinning op locaties waar ook veel verbruik is, dus dicht tegen de steden, direct aan bedrijventerreinen. Daar ligt ook de infrastructuur.'

Energiedoelen

Gewestelijk LTO-bestuurder Rona Uitentuis voor ruimtelijke ordening is blij met aanstelling van een tweede themahouder in West-Nederland. 'Aan de klimaattafel is bepaald dat regio's afzonderlijk aan hun energiedoelen moeten voldoen. Dat is goed, als het gaat om het benutten van lokale kennis. Er schuilt tegelijk ook het gevaar in van gebrek aan afstemming. De themahouder kan daarin een verbindende rol vervullen.'

Weer

 • Dinsdag
  23° / 16°
  65 %
 • Woensdag
  21° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 15°
  65 %
Meer weer