Schouten+stimuleert+kennisdeling+kringlooplandbouw
Nieuws
© Han Reindsen

Schouten stimuleert kennisdeling kringlooplandbouw

Landbouwminister Carola Schouten gaat het delen van kennis in de landbouw stimuleren. Dat doet ze onder meer door het Groen Kennisnet van Wageningen University & Research te vernieuwen en jaarlijks te steunen met een financiële bijdrage.

De minister vindt dat nieuwe kennis te langzaam doorstroomt naar het boerenerf. Dit werkt vertragend voor de adoptie van innovaties en daarmee voor de omslag naar kringlooplandbouw die ze nastreeft. Het systematisch samenbrengen, analyseren en praktisch toepasbaar maken van beschikbare kennis kan beter, constateert ze.


Schouten heeft een aantal speerpunten die de kennisverspreiding moet versnellen. Die speerpunten zijn gericht op het beschikbaar maken van kennis via internet voor alle ondernemers en erfbetreders. Verder is er aandacht voor het bijspijkeren van de betrokkenen en voor het vernieuwen van kennis in het groene onderwijs. Ook wil ze het voor ondernemers mogelijk maken experimenten uit te voeren.

Groen Kennisnet

Het bestaande Groen Kennisnet wordt vernieuwd en doorontwikkeld. Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research in samenwerking met onder meer de instellingen voor groen onderwijs en de kennisinstellingen. Schouten wil alle goedlopende digitale initiatieven voor kennis- en innovatieverspreiding ook verbinden met het kennisplatform. Dat zijn onder meer de websites Verantwoorde veehouderij, Kas als energiebron, Vistikhetmaar, Netwerk platteland en Kennisnetwerk OBN.

De minister stelt 1 miljoen euro beschikbaar om het Groen Kennisnet te vernieuwen. Eind 2019 moet het herontwerp gereed zijn. Vanaf 2020 wil Schouten het Groen Kennisnet bij Wageningen UR met 300.000 euro per jaar versterken om de kennisontwikkeling te versnellen. Zij levert deze financiële bijdrage onder voorwaarde dat ook andere stakeholders meedoen met eenzelfde bijdrage. De afspraken hierover moet zij nog vastleggen.

Bedrijfsadviseurs

Schouten stelt dat voor de omslag onafhankelijke advies gewenst is op technisch, economisch, ecologisch en juridisch vlak. Omdat adviseurs nu meestal zijn verbonden aan een leverancier van producten of diensten wil de minister onafhankelijke adviseurs aanstellen. Ze gaat in overleg met Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, agrarische organisaties en andere stakeholders over kwaliteit, erkenning en registratie van onafhankelijke 'bedrijfscoaches'.

Adviseurs die zich willen registreren, moeten hun vaardigheden aantoonbaar maken. Met de registratie komen ze in aanmerking voor een vergoeding van de diensten voor boeren en tuinders. Het is belangrijk dat zowel het aantal onafhankelijke bedrijfscoaches als de kwaliteit van hun adviezen worden versterkt, vindt Schouten. Om kennis van ondernemers en erfbetreders actueel te houden, wil Schouten de bijscholingscursussen (masterclasses) voor de sector voortzetten.

Op dit moment wordt al veel onderzoek gedaan en vinden bij boeren en tuinders proeven plaats in samenwerking met wetenschappers. Deze kennis wordt gedeeld in studiegroepen en praktijknetwerken. Schouten wil verkennen hoe er meer mogelijkheden kunnen komen om de innovaties op voorbeeldbedrijven, proeftuinen en field labs te bezichtigen.

Onderwijs

Onderwijs heeft een belangrijke plek in de plannen van de minister. Zij is in gesprek met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de topsectoren en de groene scholen over samenwerking bij het ontwikkelen van praktijkkennis voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Samen met NWO-SIA (een instelling die zich inzet voor praktijkonderzoek op hogescholen) investeert Schouten dit jaar ruim 8 miljoen euro in programma’s met praktijkkennis. Deze programma's zijn gericht op bodembeheer, plantaardige ketens, veehouderij en bedrijfsovername. De doelstelling is jaarlijks programma's te laten starten gericht op de onderwerpen binnen de kringlooplandbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  20 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer