Nieuwe+kansen+voor+landbouw+Baakse+Beek
Nieuws
© Ivo Hutten

Nieuwe kansen voor landbouw Baakse Beek

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland gaan samenwerken om de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst te prepareren voor klimaatverandering. Voor landbouw betekent dit dat er nieuwe mogelijkheden komen in de overgang naar kringlooplandbouw.

Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is volgens de betrokken partijen een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak waarin aandacht is voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. Donderdag werd een bestuurlijke intentieverklaring ondertekend op het landgoed van een van de voorlopers in de Landgoederenzone, landgoed 't Medler.

Tijdens de ondertekening benadrukten de aanwezige bestuurders dat de Landgoederenzone een gebied is met grote cultuurhistorische, ecologische, agrarische en recreatieve kwaliteiten. Tegelijk is de Baakse Beek, die door de Landgoederenzone loopt en er in feite de drager van is, niet goed voorbereid op een toekomst met bijvoorbeeld langdurige droogte of heftige regenbuien.

Gunstiger condities

Om erfgoed, natuur, landbouw en toerisme duurzaam te behouden en te versterken, is het nodig het grondwaterpeil in het beekdal structureel te verhogen. Lokale watergangen worden gedempt of ondieper gemaakt. Zo kan het lokale water in het voorjaar langer worden vastgehouden. Water krijgt langer de tijd om de bodem in te zakken en het grondwater aan te vullen.

De verbeterde spons- en bufferwerking van de bodem leidt vervolgens tot gunstiger condities voor de natuur. Met aanvullende maatregelen kan ook de landbouw in droge perioden van deze betere condities profiteren. Dit biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor de landbouw in de overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zoeken de partijen de samenwerking met het Ministerie van Landbouw en met kennisinstellingen in Wageningen en Velp.

Oplossingsrichtingen

Waterschap, gemeente en provincie hebben samen met gebiedspartners LTO Noord en de landgoederen de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst gemaakt. In deze visie zijn naar eigen zeggen 'inspirerende en toekomstbestendige oplossingsrichtingen voor het gebied' in kaart gebracht. Met deze visie als leidraad worden met betrokken partijen per landgoed kansen uitgewerkt en uitgevoerd.

Grondeigenaren bepalen zelf de invulling van de te nemen maatregelen. De landgoederen Wildenborch en 't Medler zijn voorlopers binnen het project. In samenwerking met de landgoederen en omliggende agrarische bedrijven zijn schetsontwerpen gemaakt en worden uitvoeringsplannen uitgewerkt en uitgevoerd.

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer