Eigen+peenverwerking+draagt+bij+aan+kringloop
Achtergrond
© Van Woerden Flevo

Eigen peenverwerking draagt bij aan kringloop

Beperken en verwaarden van reststromen, veel aandacht voor de bodem en investeren in een verwerkingsloods voor peen zijn voor Van Woerden Flevo maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw. 'Doordat we nu zelf onze peen verwerken, besparen we tot 40 procent op onze transportbewegingen', vertelt Stefan van Woerden.

'Nadenken over verdienmodellen hoort bij ondernemerschap', zegt Van Woerden. 'Dat geldt voor grote industriële bedrijven, maar net zo goed voor boeren. Als boer moet je anders ondernemen dan de generaties voor jou en waar nodig een stap extra zetten voor een goede beloning.'

Van Woerden sprak vorige week bij de presentatie van de studie 'Nieuwe rondes, nieuwe kansen' van Rabobank over kringlopen in de akkerbouw. Rabobank concludeert daarin dat bodemkwaliteit, zuinig omgaan met grondstoffen, minder emissie van schadelijke stoffen en biodiversiteit essentiële elementen zijn van kringlooplandbouw. De bank stelt verder dat de akkerbouwsector zich hierbij ook moet focussen op nieuwe verdienmodellen.

Het biolandbouw- en verwerkingsbedrijf Van Woerden Flevo in Biddinghuizen was het decor voor de presentatie. Stefan van Woerden vertelde dat hij en zijn vrouw Anthoinet Boks de derde generatie zijn op het bedrijf. Zijn opa begon in de jaren zestig als gangbare akkerbouwer op 30 hectare grond. Zijn ouders schakelden 25 jaar geleden om naar een biologische bedrijfsvoering. In de huidige situatie heeft het bedrijf een areaal van 340 hectare met vijf vaste medewerkers.

Liever twee lichtere trekkers dan één groot pk-monster

Stefan van Woerden, peenteler in Biddinghuizen

Belangrijkste gewassen

De belangrijkste gewassen zijn peen, aardappelen en uien, vertelt Van Woerden. 'We willen zo lang mogelijk in het jaar product aanvoeren voor de verse markt. Daarvoor beschikken we over een moderne kistenbewaring en investeerden we vorig jaar in een grote verwerkingsloods voor het sorteren en wassen van biologische peen.'

De eigen verwerking draagt bij aan de principes van kringlooplandbouw, stelt Van Woerden. 'Doordat we alleen nog nettoproduct afleveren is niet alleen de klant blij, we besparen ook fors op het aantal transportbewegingen. Onze transportkosten zijn daardoor zo'n 40 procent lager en dat geldt ook voor de CO2-uitstoot.'

Voordeel van de eigen verwerking van geoogst product is volgens Van Woerden ook dat het beter mogelijk is om de reststromen te verwaarden. 'We kunnen de sortering eenvoudig afstemmen op de wensen van de afnemer. Het uitgesorteerd product leveren we vervolgens aan snijderijen of sapverwerkers.'

Bodem in conditie

Bij Van Woerden staat de bodem centraal in het denken over kringlopen. 'Het is altijd ons doel om de bodem goed in conditie te houden. Dat doen we door intensieve gewassen af te wisselen met rustgewassen. Verder proberen we in het bouwplan voldoende ruimte te creëren voor groenbemesters en de aanvoer van vaste mest.'

Voor de structuur en het vasthouden van CO2 wil de peenteler de bodem zo lang mogelijk bedekt houden. 'We ploegen pas in december of in het voorjaar. Verder werken we met vaste rijpaden en investeren we liever in twee lichte trekkers met lichte werktuigen dan in één groot pk-monster met een zware machine', besluit Van Woerden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer