LTO%3A+vergunning+voor+beweiden+en+bemesten+onwerkbaar
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO: vergunning voor beweiden en bemesten onwerkbaar

De uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS) is volgens LTO Nederland schrijnend voor de ongeveer 180 bedrijven die op dit moment een vergunning hebben aangevraagd voor ontwikkeling.

Het oordeel is bovendien slecht nieuws voor de bedrijven die ontwikkelingsplannen hebben en daar ammoniakruimte voor nodig hebben, maar nog niet beschikken over een toereikende vergunning. LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) maken zich zorgen over de gevolgen van de uitspraak voor de veehouderijsector. Ook voor verduurzamingsmaatregelen is ontwikkelingsruimte nodig. Het zou dan ook problematisch zijn als de sector als gevolg van deze uitspraak bevriest.


'Deze uitspraak is verrassend en vergaand. We gaan ons best doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor onze leden. Ik vind het erg belangrijk nieuws dat de Raad van State heeft besloten dat het intrekken van bestaande vergunningen niet aan de orde is', zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.

Vergunningvrij

De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond vergunningvrij mocht worden gemaakt. De Raad van State heeft besloten dat dit niet mag, omdat volgens de bestuursrechter niet vooraf uitgesloten is dat deze activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten. LTO Nederland en POV waarschuwen dat een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting nooit aan de orde kan zijn. Dat is onwerkbaar en zou volledig indruisen tegen duurzaamheidsdoelen.

Bovendien staat het niet meer kunnen uitrijden van mest haaks op de kringloopgedachte. Daarnaast is weidegang een speerpunt van de melkveehouderij. Een jarenlange afname is door de sector omgebogen naar het hoogste percentage ooit van bedrijven dat de koe in de wei liet grazen: 82 procent in 2018. De uitspraak van de Raad van State zou ertoe kunnen leiden dat boeren noodgedwongen meer koeien op stal houden.

Onwerkbaar

'Het is onwerkbaar en ondoenbaar om voor beweiden en bemesten telkens een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen. We dringen aan op een collectieve voorziening, zodat we de koe in de wei kunnen houden', zegt Elshof. LTO Nederland en POV gaan de uitspraken van de Raad van State nader bestuderen. Beide belangenbehartigers kijken de komende tijd met het ministerie van LNV, ketenpartijen en andere stakeholders wat de consequenties daarvan zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer