Europese+Commissie+peilt+mening+over+staatssteun
Nieuws
© Dirk Hol

Europese Commissie peilt mening over staatssteun

De Europese Commissie gaat een publieke raadpleging houden over subsidies in de landbouw, rurale gebieden en bosbouw. De uitkomst dient als input voor een herziening van de regelgeving voor staatssteun in genoemde sectoren.

Naast de mening van burgers wil de Europese Commissie belanghebbenden en professionals met diepgaande kennis van staatssteun in de land- en bosbouw aan de tand voelen, zoals overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van staatssteun in EU-lidstaten, begunstigden van steun in de in plattelandsgebieden en organisaties die landbouw-, milieu-, bestuurs- of plattelandskwesties vertegenwoordigen.

Als algemene regel geldt dat de lidstaten staatssteun aan de Europese Commissie moeten melden. De Europese Commissie beoordeelt de aangemelde steun op basis van richtlijnen en neemt een besluit om deze te autoriseren.

Om de procedures voor staatssteun te vereenvoudigen, kan de Europese Commissie verordeningen vaststellen waarbij bepaalde categorieën steun worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting, de groepsvrijstellingsverordeningen.

Marktfalen

De Europese Commissie kan staatssteun onder bepaalde voorwaarden, vooral om redenen van economische ontwikkeling of marktfalen, toestaan. De EU maakt hierbij gebruik van richtlijnen en verordeningen bij de beoordeling van de steun, om te waarborgen dat deze transparant, consequent en samenhangend is.

Er is een specifiek kader van staatssteunregels opgezet voor de landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden. Dat kader voor subsidies omvat zowel richtlijnen voor staatssteun als een groepsvrijstellingsverordening.

Nieuwe richtlijnen

Die twee instrumenten lopen eind 2020 af en moeten worden vervangen door nieuwe richtlijnen en een verordening voor de periode 2021-2027. De enquête is geopend voor een periode van twaalf weken in alle officiële EU-talen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  12° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer