DPA+content+met+miljoenen+euro%27s+voor+telersverenigingen
Nieuws
© Han Reindsen

DPA content met miljoenen euro's voor telersverenigingen

De overkoepelende organisatie van telersverenigingen (DPA) is content dat vijf telersverenigingen de komende vijf jaar 133 miljoen euro aan EU-subsidie (GMO) Groenten en Fruit krijgen.

DPA is wel bedrukt, omdat vijf andere producentenorganisaties afscheid hebben genomen van hun GMO-erkenning. Deze week maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bekend dat er voor de komende vijf jaar EU-subsidie (GMO) beschikbaar komt voor Nederlandse telersverenigingen van groenten en fruit die een Operationeel Plan hebben ingediend. Via de gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en Fruit geeft de EU subsidie op investeringen en kosten aan producentenorganisaties van groenten en fruit.


De GMO-subsidie bedraagt 50 procent van de totale bedragen van de Operationele Plannen. De andere helft wordt door de telersverenigingen zelf gedragen. De vijf telersverenigingen zijn: Coöperatieve telersvereniging Best of Four, Coöperatieve telersvereniging De Schakel ua, Coöperatie DOOR ua, Telerscoöperatie Fossa Eugenia ua en Coöperatie Kompany ua. Coöperatie DOOR is een nieuw erkende producentenorganisatie. Deze erkenning is deze week door RVO.nl verleend.

Getemperde vreugde

De vreugde vanwege de positieve boodschap van RVO.nl wordt getemperd door het feit dat eind 2018 vijf van de elf erkende producentenorganisaties in Nederland afscheid hebben genomen van GMO. Dat deden ze door de GMO-erkenning in te leveren bij de Nederlandse overheid. Het betreft enkele organisaties met een lange Nederlandse historie. Zij maakten sinds eind jaren negentig gebruik van de GMO-regeling.

Als redenen noemen de organisaties dat de regelgeving omtrent erkenning en/of de Nederlandse interpretatie van Brusselse regels en mogelijkheden te veel risico's en administratieve lasten opleveren. Ook sluiten ze niet altijd meer aan bij de praktijk in het moderne afzetmodel van de Nederlandse voedingstuinbouw.

Er wordt tegelijkertijd geconstateerd dat er veel meer mogelijkheden zijn in andere Europese landen en dat de GMO-subsidiestroom daar veel groter is. Zo is bekend dat Spaanse producentenorganisaties maar liefst 250 miljoen euro per jaar aan GMO-subsidie uit Brussel op weten te halen.

Aanpassing in regelgeving

'We spreken al een aantal jaren met de overheid om de situatie voor onze leden te keren', zegt directeur Richard Schouten van DPA. 'Goed nieuws is dat minister Carola Schouten (LNV) recent heeft uitgesproken dat ze zich nu zelf met het dossier gaat bezighouden. Op de lange termijn zal dat hopelijk veranderingen en aanpassing in de regelgeving teweegbrengen, zowel in Brussel als in Nederland.'

'We willen haar dan ook helpen om op korte termijn de Haagse regeling zo aan te passen dat er een level playing field ontstaat met de andere landen', zegt Schouten. 'Dat is namelijk nu niet het geval. Mochten alle telersverenigingen weer gebruikmaken van de regeling, dan is Nederland jaarlijks goed voor ruim 90 tot 100 miljoen euro aan Brussels geld. Over een periode van vijf jaar is dat meer dan 450 à 500 miljoen euro.'

Leeuwendeel

DPA vertegenwoordigt dertien telersverenigingen en enkele grotere telers die samen het leeuwendeel van de Nederlandse productie voor hun rekening nemen. Hiermee is de organisatiegraad van de Nederlandse teelt nog steeds ruim boven de 80 procent. Dit is een van de hoogste percentages in de Europese Unie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer