Diverse+wijzigingen+betalingsrechten+in+2019
Nieuws
© VidiPhoto

Diverse wijzigingen betalingsrechten in 2019

Komend jaar veranderen er een aantal voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten. Zo kunnen olifantsgras en zonnekroon worden ingezet voor ecologisch aandachtsgebied. Daarnaast mogen op braakliggend land mengsels van honingrijke gewassen (drachtplanten) geteeld worden om daarmee de 5 procent ecologisch aandachtsgebied op bouwland in te vullen.

In een overzicht geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan welke wijzigingen per 1 januari van kracht zijn voor de betalingsrechten. Drachtplanten zijn gunstig voor bijen, omdat ze nectar leveren. Toepassing ervan draagt volgens de RVO bij aan de Nationale Bijenstrategie. Voor braakliggende grond met een mengsel van drachtplanten geldt een weegfactor van 1,5. 1 hectare braakliggend land met drachtplanten levert dus 1,5 hectare ecologisch aandachtsgebied op voor de betalingsrechten.

Vanaf 2019 mogen in een mengsel van vanggewassen algemeen inclusief, naast vlas of hennep nu ook zonnebloemen voorkomen.

Graasdierpremie

Er zijn ook, op verzoek van de Europese Commissie, wijzigingen aangebracht voor de graasdierpremie. De premie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. Het gaat dan bijvoorbeeld om heidegrond, duinen, kwelders en stadsparken. De correctie bij subsidiabel grasland vervalt om die reden.

De ondergrens van de graasdierpremie van 1.000 euro vervalt. Het bedrag van de graasdierpremie is voortaan onderdeel van de directe betalingen. Voor de directe betalingen bestaat een ondergrens van 500 euro.

Niet jaarlijks maaien

Ook voor de minimumvoorwaarden en randvoorwaarden voor agrarisch natuurbeheer verandert er het een en ander. Er zijn percelen waarop vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) of de Catalogus Groenblauwe diensten voorwaarden gelden om de biodiversiteit de bevorderen.

Daar mag niet jaarlijks gemaaid worden, terwijl dat wel een voorwaarde is voor de uitbetaling van betalingsrechten. Dit wijzigt. Voor deze percelen is er geen jaarlijkse maaiverplichting. Voor de minimum activiteit is een keer per twee jaar maaien dan voldoende.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is te lezen op de website van de RVO.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer