Boeren+zien+natuurboerderij+niet+als+voorbeeld
Nieuws
© Marjolein van Woerkom

Boeren zien natuurboerderij niet als voorbeeld

Het model van natuurboerderij Hoeve Stein in Oukoop zit bedrijfseconomisch en ecologisch goed in elkaar. Toch zien boeren het niet als voorbeeld, meldt Nature Today.

Boeren in de omgeving van Hoeve Stein noemen het bedrijfsmodel voor hen onhaalbaar of onwenselijk. Zo vinden zij dat er te veel onkruid in het land staat en identificeren ze zichzelf meer met landbouw dan met natuur.

Dat concludeert Wageningen Environmental Research na onderzoek op verzoek van provincie Zuid-Holland. De provincie wilde weten hoe de omvorming van het bedrijf is aangepakt en wat tot nu toe de resultaten zijn.

Melkproductie

Op Hoeve Stein van maatschap De Goeij in het Zuid-Hollandse Oukoop (Reeuwijk) wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met natuurbeheer door een melkveebedrijf. Door verhoging van de melkproductie per koe, bezuinigen op arbeid en minimale investeringen in machines is het bedrijf economisch gezond.

Het natuurbeheer is over het geheel genomen op orde, stelt Wageningen Environmental Research. In de Pilot Natuurboerderij Hoeve Stein is een gangbare melkveehouderij met 85 koeien en 40 hectare grond omgevormd tot een biologische natuurboerderij met 140 koeien en 200 hectare natuurgrond.

Waardedaling

De schaalsprong van het bedrijf was mogelijk door het afwaarderen van landbouwgrond en pachten van Staatsbosbeheer. De overheid betaalde de waardedaling van de grond in ruil voor de omzetting van de bestemming landbouw in natuur. Het bedrijf ruilde hiermee intensiever te gebruiken grasland om voor een groter oppervlakte extensief grasland. De vergoeding werd gestoken in extra grond en een moderne potstal.

Het bedrijfsplan en de dimensionering van de stal gingen uit van tweehonderd koeien. Door de veranderde fosfaatregelgeving kunnen er echter maar 140 koeien worden gehouden. Met de productieverhoging en de bezuinigingen is dit opgevangen. Voor nog niet al het natuurbeheer ontvangt Hoeve Stein een vergoeding. Maar zelfs als dat op orde is, blijft melk de grootste inkomstenbron.

Weidevogels

In de geterrasseerde slootkanten is een grote diversiteit aan planten en insecten te vinden. Het aantal weidevogels vertoont gestage achteruitgang. Bij de inrichting van de oevers is grond vrijgekomen. Dit is gebruikt om lagere percelen op te hogen.

Voor de bedrijfsvoering was dit behulpzaam, maar het heeft de omstandigheden voor weidevogels verslechterd. Zie voor meer informatie het rapport Natuurinclusief voor een goede toekomst.

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer