Oplossing+voor+afronding+van+Fries+natuurnetwerk
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Oplossing voor afronding van Fries natuurnetwerk

Negen Friese organisaties die zijn betrokken bij het landelijk gebied stellen voor in partnerschap met de provincie te werken aan afronding van het provinciaal natuurnetwerk.

Met het voorstel wordt de impasse doorbroken die vorig jaar ontstond toen bleek dat afronding van het natuurnetwerk door particuliere partijen zelf juridisch niet mogelijk bleek. Door te kiezen voor een partnerschap tussen provincie en de negen partners is deze hobbel weggenomen, zeggen zij.

Een nieuwe natuuraanpak is nodig, omdat er anders tussen 2020 en 2027 een financieel tekort dreigt van circa 68 miljoen euro. De partijen, waaronder LTO Noord, de terreinbeheerders en Het Friesch Grondbezit, zeggen voor het nog beschikbare budget meer hectares natuur te kunnen realiseren dan de provincie zelf.

Verbetering landbouwstructuur

In hun plan is een belangrijke rol weggelegd voor agrarisch natuurbeheer, waaronder vergroting van het areaal weidevogelbeheer. 'Het gaat, als het aan ons ligt, niet alleen om natuurontwikkeling, maar ook om verbetering van de landbouwstructuur. Boeren moeten kavels kunnen ruilen als ze ergens niet mee willen doen', zegt regiobestuurder Peet Sterkenburgh van LTO Noord.

De negen partners stellen voor twee pilots te starten. Een proefproject waarin een van de partners de nieuwe natuur van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in eigendom krijgt en een proef waarbij particulieren zoals boeren het natuurbeheer oppakken.

Uit het veld

Uitgangspunt is dat eindbeheerders vanaf het begin meedenken hoe de natuur wordt aangelegd, zeggen de negen partijen. Dit gebeurt samen met de provincie en in nauwe samenwerking met de gebiedscommissies. 'Doel is dat het natuurbeheer meer wordt opgezet met mensen uit het veld', stelt Sterkenburgh. 'De provincie wordt zo bijgestaan met hun kennis en kunde.'

Provinciale Staten besluiten in juli of provincie en partners het voorstel daadwerkelijk verder kunnen uitwerken. Daarna zullen de twee pilots zeker een jaar in beslag nemen. Provincie Fryslân blijft in het voorgestelde partnerschap eindverantwoordelijk voor de realisatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  20 %
 • Donderdag
  10° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 4°
  10 %
Meer weer