Maij+verwijst+boeren+naar+rechter+om+scheurverbod
Nieuws
© Koos van der Spek

Maij verwijst boeren naar rechter om scheurverbod

Provincie Overijssel kan weinig betekenen voor boeren in Natura 2000-gebieden die te maken hebben met het scheurverbod. Een gang naar de burgerlijke rechter lijkt de enig overgebleven mogelijkheid om het scheurverbod volledig van tafel te krijgen.

Dat bleek woensdag tijdens de bespreking van het onderwerp in Provinciale Staten van Overijssel. CDA en VVD hadden het onderwerp geagendeerd. In Natura 2000-gebieden geldt sinds 1 januari 2015 een scheurverbod.

Gedeputeerde Hester Maij (CDA) heeft regelmatig contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Carola Schouten over het onderwerp. Ze onderzoekt wel of de provincie ondernemers in de kosten voor ecologisch onderzoek van percelen tegemoet kan komen. Dat is een vereiste om in aanmerking te komen voor een uitzonderingsregel die in voorbereiding is.

Ontheffing

Schouten werkt namelijk aan een ontheffing, waarvoor ze de goedkeuring van de Europese Commissie nodig heeft. Een permanente ontheffing van het ploeg- en omzetverbod blijft in haar voorstel beperkt tot blijvende graslanden die niet op veengrond of in uiterwaarden zijn gelegen en buiten het Natuurnetwerk Nederland vallen.

Voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek gaat het dan om circa 40 hectare die daarvoor in aanmerking komt. In en rond de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben gaat de uitzondering niet op, omdat het veengrond betreft. Een tijdelijke ontheffing is volgens het voorstel van de minister wel mogelijk om grondruil mogelijk te maken.

Weinig soelaas

Uiteindelijk levert de ontheffing voor veel ondernemers weinig soelaas. D66-fractievoorzitter Wybren Bakker vroeg zich af of de provincie partij kan zijn in een proefproces om van het scheurverbod af te komen. 'We hebben allemaal een beleving van onrecht. Het past niet bij wat wij beogen met de gebieden.'

Maij vindt dat geen goed idee. 'Het is niet gebruikelijk dat overheden daarin partij tegenover elkaar zijn.' Maar ze wijst bedrijven wel op de mogelijkheid om zelf naar de rechter te stappen. 'Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een uitspraak aangegeven dat ondernemers dat kunnen doen. Zover ik weet heeft nog geen bedrijf dat gedaan, maar ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld LTO daar wel een rol in kan vervullen.'

LTO Noord

Voorzitter Sander Pereboom van LTO Noord-afdeling Steenwijkerland laat weten dat boeren in De Wieden en De Weerribben inderdaad onderzoeken of het scheurverbod via de rechter kan worden aangevochten.

'Een vergoeding is mooi, maar het gaat ons vooral om het onrecht dat de boeren wordt aangedaan. Als eerste omdat altijd is gezegd dat dit in het vogelrichtlijngebied geen consequenties zou hebben voor de boeren en ten tweede omdat bij het invoeren van het scheurverbod in Natura 2000-gebieden onvoldoende rekening is gehouden met de consequenties voor de boeren in het gebied. Het is een stapeling van maatregelen die grote gevolgen heeft.'

Natuurdoelen

Zowel Provinciale Staten van Overijssel als het provinciebestuur zijn ongelukkig met het scheurverbod in de Natura 2000-gebieden. Maij: 'Ook natuurorganisaties, zoals Landschap Overijssel, hebben hierover eerder een brief ondertekend omdat het scheuren van grasland de natuurdoelen niet in gevaar brengt. Maar het schaadt wel de bedrijfsvoering van de ondernemers.'

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer