Schouten+wil+flexibeler+ploeg%2D+en+omzetverbod
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Schouten wil flexibeler ploeg- en omzetverbod

Minister Carola Schouten (LNV) wil stappen zetten om de GLB-regelgeving in Nederland op het gebied van het ploeg- en omzetverbod van aangewezen kwetsbaar blijvend grasland te flexibiliseren.

Zo wil Schouten dat een permanente opheffing van het ploeg- en omzetverbod beperkt tot die blijvende graslanden die niet op veengrond of in uiterwaarden zijn gelegen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) vallen. Daarnaast wil ze voorzien in een tijdelijke uitzonderingsmogelijkheid specifiek voor landinrichtingsprojecten, waarbij compensatie met andere percelen is voorzien.

Een van de aanleidingen van deze flexibilisering is het rapport 'Beoordeling ecologische en milieueffecten door opheffen scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden', dat naar aanleiding van een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts is geschreven.

Geurts reageert vooralsnog verheugd. Wel vraagt hij zich af waarom er onderscheid is tussen veengronden en overige grondsoorten. Hij verwacht dat de oxidatie beperkt is, wanneer na het scheuren direct weer gras wordt ingezaaid.

Tijdelijk

Daarnaast vraagt het CDA-Kamerlid zich af wat de tijdelijkheid inhoudt. 'Hoe waarborgt de minister dat betreffende boeren op de lange termijn het noodzakelijke onderhoud van het grasland kunnen blijven plegen? Deze leden voorzien dat de betreffende percelen in landinrichtingsprojecten niet geaccepteerd zullen worden. Heeft dit dan gevolgen voor de opgave van Natura 2000 en het Nationaal Natuurnetwerk, doordat deze moeilijker tot uitvoering komen?', stelt Geurts.

Verder vraagt het CDA-Kamerlid aandacht voor de ondernemers in het gebied Mander, in de gemeente Tubbergen. 'Deze ondernemers worden niet alleen door het scheurverbod getroffen, maar ook geconfronteerd met het vaststellen van het Natura 2000-gebied in deze regio. Daardoor komen de bedrijfsvoering en de toekomst van het bedrijf in geding.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer