Biodiversiteit Overijssel laat wisselend beeld zien

De afname van biodiversiteit in provincie Overijssel is nog niet overal tot staan gebracht. Dat blijkt uit het rapport 'De staat van de biodiversiteit in Overijssel' van de provincie. Met een heel aantal soorten gaat het wel goed.

Biodiversiteit+Overijssel+laat+wisselend+beeld+zien
© Alex J. de Haan

Waar het aantal weidevogels nog altijd een neerwaartse spiraal laat zien, gaat het met otters juist wel goed. En waar bijvoorbeeld de nachtzwaluw en ijsvogels een sterke toename laten zien, neemt het aantal kemphanen en patrijzen juist fors af.

Het is voor het eerst dat provincie Overijssel met een dergelijk rapport komt. Dat gebeurt vanwege een in 2018 aangenomen motie van D66-fractieleider Wybren Bakker. Elke vier jaar verschijnt een nieuw rapport waarin wordt gekeken naar de staat van de biodiversiteit in de provincie.

Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van allerlei bronnen, zoals de Living Planet Index (LPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Natura 2000-monitoring en het meetnet boerenlandvogels. Het is dus geen zelfstandig onderzoek.

Volledig beeld

Het is volgens de provincie nodig om de indicatoren voor de rapportage verder te ontwikkelen. Pas dan geeft het rapport volledig beeld en zijn de cijfers geschikt om een vergelijking te maken, bijvoorbeeld met andere leefgebieden in Nederland.

Het provinciebeleid voor het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel (NNN), Natura 2000-gebieden en agrarisch natuurbeheer is erop gericht om de biodiversiteit te herstellen. In het rapport concludeert het provinciebestuur dat dit nog niet overal succesvol is, maar dat een heel aantal soorten zich al wel aan het herstellen is.

Vooral in het agrarisch natuurlandschap gaat het nog niet goed. Soorten als de grutto, kievit, veldleeuwerik, paapje, spreeuw en vale vleermuis gaan achteruit. De oorzaak ligt volgens het rapport in vermesting, verzuring, verdroging en versnippering.

Landgebruik

De intensivering van landgebruik is volgens Gedeputeerde Staten een belangrijke boosdoener. 'De oorzaken zijn nog niet structureel opgelost, maar er zijn al wel stappen gezet om de kwaliteit van onder andere water en lucht te verbeteren.'

Ook met veel moerasvogels en vogels in natte bossen gaat het nog niet goed. Dat geldt ook voor veel soorten dagvlinders die gebonden zijn aan droge zandige heide en schraalgrasland. Libellen laten een wisselend beeld zien. Van 1990 tot 2007 nam het aantal libellen toe door aangepast maaibeheer en minder meststoffen in het opervlaktewater.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer