Rabobank%3A+varkenspest+zorg+of+zegen
Nieuws
© Twan Wiermans

Rabobank: varkenspest zorg of zegen

Optimisme en onzekerheid vieren hoogtij op de varkensmarkt. De wereldwijde toegenomen vraag naar varkensvlees zorgt voor oplopende prijzen. Dit terwijl het aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest nog altijd toeneemt, wat zorgt voor enorme onzekerheid. Dat schrijft de Rabobank in het eerste kwartaalbericht over 2019.

De totale afname van de productie in China laat zich nauwelijks inschatten, schrijft de Rabobank, aangezien er nog wekelijks nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest zijn. Het land is volop bezig de dierziekte onder controle te krijgen, met vooralsnog met beperkt succes.

Om een totale impasse in de markt te voorkomen, heeft China besloten vijf grote regio's te vormen waarin transport van varkens vooralsnog blijft toegestaan.

Grote gevolgen

Op basis van de huidige situatie raamt de Rabobank dat de productie in China in 2019 tussen de 25 en 35 procent zal dalen ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met een afname van minimaal 13 miljoen ton varkensvlees en bijproducten. In 2018 was het totale volume van de wereldhandel ongeveer 8 miljoen ton.

In 2018 daalde de omvang van de varkensstapel in de EU met 1 procent. Tegen deze trend in hebben vooral Spanje (+3,9 procent) en Frankrijk (+2,7 procent) de varkensstapel kunnen uitbreiden. Aangezien Europa in 2016 ook snel anticipeerde op de toegenomen vraag (+2,1 procent binnen een jaar), verwacht de Rabobank dat dat dit jaar ook kan.

Herstel

'We verwachten dat de omvang in de EU dan ook snel weer zal toenemen, nu de markt positiever is gestemd', schrijft de Rabobank in het kwartaalbericht. De bank houdt er rekening mee dat het minimaal vijf jaar en misschien wel tien jaar duurt voor China weer het zelfvoorzieningsniveau haalt van 95 procent zoals in 2018.

Aangezien Afrikaanse varkenspest nu ook in Noord- en Zuid-Vietnam bevestigd is, gaat de Rabobank ervan uit dat de behoefte voor vleesimport ook in dit land stijgen. Omdat het om beduidend kleinere hoeveelheden gaat in vergelijking tot China, zal de impact ook kleiner zijn.

In 2018 importeerde Vietnam in totaal 89,5 duizend ton vanuit de EU. Dit ligt ver onder het maandelijkse gemiddelde van 114,7 duizend ton dat China in 2018 vanuit de EU importeerde.

Positieve ontwikkeling

Als de huidige marktverwachtingen in de praktijk werkelijkheid worden, dan zal dat zorgen voor een positieve liquiditeitsontwikkeling, concludeert de Rabobank. Net als in 2016 en 2017 zal vooral de zeugenhouderij hiervan profiteren door de bovengemiddelde prijs van de biggen.

Als oorzaak noemt de bank dat de beschikbare productieruimte voor vleesvarkens sneller groter kan groeien dan dat de productie van biggen dat kan. Ondanks deze positieve ontwikkeling waarschuwt de Rabobank om realistisch te blijven. Bij een hoge marktvraag en beperkte aanvoer wordt er gezocht naar andere vleessoorten als alternatief.

Nieuw evenwicht

Daarnaast kunnen incidenten van grote invloed zijn. Het risico op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Nederland en/of Duitsland noemt de Rabobank een zorg die vraagt om alertheid van de hele productieketen. Zolang de prijsopleving in Nederland voortduurt, schrijft de Rabobank in het kwartaalbericht, kan het gezien worden als een zegen.

Wereldwijd zullen bedrijven met een lagere kostprijs meer profiteren van de situatie en zich sterker ontwikkelen. In de toekomst leidt dit volgens Rabobank tot een ander evenwicht met grotere verschillen in de EU.

Strategie vasthouden

Wanneer de productie in China zich heeft hersteld, komt de export vanuit de EU weer onder druk te staan. De Rabobank verwacht dat de huidige prijsopleving voor een beperkt aantal bedrijven aanleiding zal zijn om de strategie te wijzigen. De bank adviseert vast te houden aan de gekozen strategie. 'De vraag is immers of het perspectief en de omgeving structureel wijzigen', aldus de Rabobank.

Weer

 • Zondag
  21° / 6°
  10 %
 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
Meer weer