LTO+zeer+kritisch+over+optreden+RIVM
Nieuws
© George Hoeberechts

LTO zeer kritisch over optreden RIVM

LTO Nederland, KAVB en NFO noemen de uitkomsten van het blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden van onderzoeksinstituut RIVM geruststellend. De brancheorganisaties zijn echter ook zeer kritisch over het optreden van het RIVM.

Uit het blootstellingsonderzoek blijkt dat er geen sprake van gevaar voor de gezondheid is. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen blijven ruim onder de vastgestelde risicogrenzen, constateerden zowel het RIVM als het Ctgb. Er zijn geen grenswaarden overschreden en in de huidige toelatingsmethodiek wordt de blootstelling niet onderschat. LTO Nederland, KAVB en NFO zijn verheugd dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Zij hopen dat telers en omwonenden hierdoor dichter bij elkaar komen.


LTO, KAVB en NFO melden in een gezamenlijke verklaring dat zij dit onderzoek belangrijk vinden voor alle boeren en tuinders in Nederland. 'Telers zijn met hun gezinnen en medewerkers in de eerste plaats ook zelf omwonenden van landbouwpercelen. Gezondheid staat bovenaan. Daarom heeft de sector dit onderzoek altijd gesteund en ook actief telers opgeroepen om mee te doen.'

Tendentieuze berichtgeving

LTO Nederland, KAVB en NFO onderschrijven het advies van het RIVM om in te zetten op betere communicatie over gewasbescherming. De organisaties zijn in dit opzicht ook kritisch op de handelswijze van het RIVM. 'Betrouwbaarheid, integriteit en zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Het optreden van het RIVM in de afgelopen maand, waarbij informatie is gelekt en het RIVM meewerkte aan tendentieuze berichtgeving, maakt dit des te meer duidelijk.'

'De manier waarop met het onderzoek is omgesprongen, kent geen winnaars. Tendentieuze berichtgeving op basis van nog niet afgeronde noch openbare onderzoeken drijft mensen uit elkaar. De onrust die hierdoor ontstond schaadde het vertrouwen van omwonenden,die gebaat zijn bij duidelijkheid over de klaarblijkelijk geruststellende uitkomsten', stellen de organisaties.

Slordig

De organisaties vinden deze gang van zaken ook 'zeer kwalijk richting telers'. 'De ondernemers en hun families hebben sinds het begin van het onderzoek in het volste vertrouwen een bijdrage geleverd, maar zijn in een mediastorm terechtgekomen zonder de uitkomsten van metingen rond hun eigen percelen te kennen.' LTO Nederland, KAVB en NFO zeggen zeer teleurgesteld te zijn dat er zo slordig over dit belangrijke onderzoek wordt gecommuniceerd.

LTO Nederland, KAVB en NFO zullen de uitkomsten van het onderzoek de komende tijd nader bestuderen. Verder blijft de sector zich inzetten om de al in 2017 gepresenteerde Ambitie Plantgezondheid 2030, 'Gezonde Teelt, Gezonde Toekomst' te realiseren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  10° / -2°
  10 %
 • Woensdag
  9° / -3°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  50 %
Meer weer