Meer+ammoniak+door+minder+zuur+en+dioxiden
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Meer ammoniak door minder zuur en dioxiden

Als gevolg van minder stikstof- en zwaveldioxiden en minder verzurende stoffen in de lucht bevat diezelfde lucht meer ammoniak. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ondanks lagere ammoniakemissies, wordt in de lucht meer ammoniak gemeten.

Sinds 2005 worden hogere ammoniakconcentraties in de lucht gemeten, maar zijn de vastgestelde emissies lager. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat driekwart van dit verschil kan worden verklaard door veranderingen in de atmosferische en chemische processen.

Zo is de chemische samenstelling van de lucht veranderd. Door beleidsmaatreglen worden steeds minder zwavel- en stikstofdioxiden uitgestoten en wordt de lucht schoner. Deze gassen kunnen met ammoniak fijnstof vormen. Minder zwavel- en stikstofdioxiden betekent daarom ook minder fijnstof, maar méér ammoniak. Dit verklaart voor 40 procent de hogere ammoniakconcentraties in de lucht, stelt het RIVM.

Bodem minder zuur

Een ander gevolg van de schonere lucht is dat er minder verzurende stoffen in de lucht aanwezig zijn. Hierdoor worden de bodem en de vegetatie minder zuur, met als gevolg dat er minder ammoniak kan neerslaan.

Dit verklaart ongeveer 20 procent van de hogere concentratie van ammoniak, meldt het RIVM. De weersomstandigheden, in combinatie met een aantal andere factoren, verklaren ook nog eens 15 procent.

Combiwasser

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft in een recent advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal factoren aangegeven waardoor de emissies tussen 2005 en 2016 mogelijk minder zijn gedaald dan tot nu toe werd aangenomen.

Een voorbeeld hiervan is de verminderde werking van combi-luchtwassers. Het RIVM heeft uitgerekend dat met deze factoren het resterende deel van het verschil te verklaren valt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer