Co%C3%B6peratie+plant+eerste+elzen+aan+in+waterberging
Nieuws
© Peter Roek

Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om bij te dragen aan lokale kringlopen, versterking van het landschap en het realiseren van klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO.

Waterschap Brabantse Delta stelt in het kader van de pilot twee waterbergingen in Zundert ter beschikking aan CDEB. In deze bergingen plant de coöperatie 3 hectare korte omloopbos van els aan waaruit biomassa kan worden geoogst.

CDEB organiseert lokale, duurzame energieproductie. Ze verzamelt houtige biomassa uit landschapsonderhoud en teelt en verwerkt dit tot een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor biomassaketels bij kalverhouders en overige leden.

Stijging van de vraag

'De vraag naar biomassa stijgt', licht voorzitter Rudi Antens van CDEB toe. 'Met de aanleg van korte omloopbossen waarin biomassa wordt geteeld met soorten zoals de wilg en els, willen we zorgen dat er lokaal meer biomassa beschikbaar is. Daarnaast willen we met deze korte omloopbossen het landschap en de biodiversiteit versterken.'

De bossen zijn qua uiterlijk en natuurwaarden vergelijkbaar met traditioneel elzenhakhout. De waterbergingen blijven hun functie houden en zullen in periodes met wateroverlast dienen om overtollig water tijdelijk op te vangen. 'Elzen houden van natte voeten. Wij verwachten dat de combinatie goed kan werken', vertelt Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Meervoudig ruimtegebruik

'Met deze pilot willen we een bijdrage leveren aan de landelijke klimaatdoelen en lokale, duurzame ketens versterken. Beplanting met bomen van de waterberging is ook een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik', vervolgt De Jong.

Projectleider bio-economie Ton van Korven van ZLTO is blij met deze samenwerking tussen de landbouwsector en het waterschap. 'Met deze pilot willen we demonstreren dat waterschappen en agrariërs ook op het gebied van klimaatslimme landschapsinrichting kunnen samenwerken.'

CO2 vastleggen

Volgens Van Korven wordt met de biomassaproductie de uitstoot van fossiele CO2 vermeden. 'De korte omloopbossen leggen bovendien jaarlijks gemiddeld 60 ton CO2 vast, ondanks dat ze elke zeven jaar worden geoogst', zegt de projectleider. 'Als we een vijfde van de waterbergingen van waterschap Brabantse Delta op deze manier zouden beplanten, kunnen we daarmee de uitstoot van 450 huishoudens compenseren.'

Martijn Boosten van kennisinstituut Probos bevestigt dat de grond voor bosaanleg in Nederland beperkt is. 'Daarom is het van belang om te kijken naar slimme functiecombinaties, zoals in deze pilot gebeurt. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden hectares berging beschikbaar.'

De pilot heeft een looptijd van zeven jaar. Partijen hebben de intentie uitgesproken om het project daarna voort te zetten.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer