Vitale+Limburgse+fruitteelt+weer+een+stap+dichterbij
Nieuws
© Twan Wiermans

Vitale Limburgse fruitteelt weer een stap dichterbij

Provincie Limburg, NFO, LLTB en Fruitveiling Zuid-Limburg hebben maandag een handtekening gezet onder het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg. Het programma is een praktische aanpak om de Limburgse fruitteeltsector een toekomst te geven.

Het programma richt zich op innovatie, kennisontwikkeling, ondernemersvaardigheden en bedrijfsontwikkeling. Via themabijeenkomsten en onafhankelijke coaching wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. Deze zullen gericht zijn op meerwaardestrategieën. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met diverse kennis- en adviesinstellingen.

De nieuwe verdienmodellen vragen diverse bedrijfsinvesteringen. Hiervoor wordt een concreet plan opgesteld. De provincie spant zich in om regelingen voor ondersteuning van innovatieve fysieke investeringen en, onder voorwaarden, (achtergestelde) leningen beschikbaar te stellen.

Aanzienlijke stap

Belangrijke aandachtspunten van het programma zijn dat de projecten ondernemersgedreven moeten zijn, innovatie, risicoborging en betere verdienmodellen centraal staan en dat ze aansluiten bij de kansen van de Limburgse fruitteelt en de afzetmarkt.

De drie organisaties en de provincie Limburg zetten gezamenlijk de schouders onder het uitvoeringsprogramma. De fruittelers worden ondersteund door een kwartiermaker. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat de komende jaren een aanzienlijke stap wordt gezet in het vitaliseren en versterken van de Limburgse fruitteelt.

'Aandacht hard nodig'

'Aandacht voor de Limburgse fruitteelt is hard nodig. De sector heeft de afgelopen vijf jaar veel schade ondervonden van nachtvorst en hagelbuien, met kleine oogsten van matige kwaliteit tot gevolg', vertelt LLTB-bestuurslid Thijs Rompelberg.

'Daarnaast heeft de sector zich in onze provincie – ten opzichte van de rest van Nederland – vanwege strategische overwegingen minder gericht op de meer rendabele perenteelt. En aan de afzetkant werken de hevige concurrentie uit EU-landen en de Ruslandboycot ook niet mee.'

Hoog tijd

Voorzitter Eric Huids van NFO-kring Limburg geeft aan dat de sector zorgt voor opwaardering van het landschap. Daarmee levert deze een belangrijke bijdrage aan de toeristische waarde van de regio.

'Daarnaast past de fruitteelt met zijn langjarige teelten perfect in de kringlooplandbouw. Fruitbomen leggen veel CO2 vast en hun vruchten zijn een belangrijk onderdeel van een gezond voedselpatroon', zegt Huids. 'Gezien de positie waarin de fruitteelt verkeert en de positieve effecten die deze heeft op onze regio, is het dus hoog tijd werk te maken van de vitalisering ervan.'

In 2017 bracht de Taskforce Limburgse Fruitteelt in beeld wat nodig is om de sector in Limburg vitaler en weerbaarder te maken voor de toekomst. De resultaten en het vervolg van deze inventarisatie zijn gegoten in het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer