Schouten moet regie nemen bij biggensterfte

Landbouwminister Carola Schouten moet binnen twee maanden met een plan van aanpak komen om biggensterfte terug te dringen. Een motie van D66 met die strekking werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. De POV zegt in een reactie met een gezondheidsladder te komen voor de sector.

Schouten+moet+regie+nemen+bij+biggensterfte
© Dirk Hol

Onlangs kwam naar buiten dat het de varkenshouderij niet is gelukt om de biggensterfte terug te dringen. Dit ondanks de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met toenmalig landbouwminister Gerda Verburg.

• Lees ook: POV is gegoochel Varkens in Nood met cijfers zat

Voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot waren de sterftecijfers aanleiding een motie in te dienen die de minister meer regie geeft in dit dossier. Hij wil dat Schouten met ketenpartijen 'afspraken maakt om binnen vijf jaar de biggensterfte substantieel terug te brengen'. De minister moet binnen twee maanden met een plan van aanpak komen.

Kansrijk

Volgens De Groot is een dergelijke aanpak kansrijk. Hij wijst in de motie op een soortgelijk en succesvolle aanpak voor de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij. De motie van De Groot werd aangenomen dankzij steun van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie. CDA en VVD stemden tegen.

De precieze invulling van het plan van aanpak is nog onduidelijk. Wel stemde de Kamer dinsdag eveneens in met een motie van SP-Kamerlid Frank Futselaar die een richting aangeeft. Hierin wordt de maximale biggensterfte op 10 procent of minder gesteld. In dit voorstel wordt over een periode van meerdere jaren op individuele bedrijven de biggensterfte gemeten. Bij een bovengemiddeld sterftecijfer moeten dan aanvullende maatregelen worden genomen.

Plan van aanpak

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) komt op korte termijn met een eigen plan van aanpak van de biggensterfte, zegt POV-voorzitter Linda Janssen in een reactie op de moties die dinsdag in de Kamer werd aangenomen. 'Waar de varkenshouderij last van heeft, is dat alles apart wordt aangevlogen. Wij ontwikkelen op korte termijn de gezondheidsladder; een integrale aanpak met hogere varkensgezondheid als drager.'

Per bedrijf wordt met de gezondheidsladder in beeld gebracht op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Grote thema's als bigvitaliteit en intacte staarten worden daarmee dan ook aangepakt. De POV ontwikkelde de gezondheidsladder in samenspraak met het ministerie van landbouw, Faculteit Diergeneeskunde, WUR en GD. De financiering en goedkeuring van het plan zijn rond. De gezondheidsladder is gekoppeld aan de onderzoeksagenda Diergezondheid.

Programma Bigvitaliteit

Het plan is goedgekeurd en het ministerie en de private partners binnen de onderzoeksagenda varkenshouderij dragen elk 100.000 euro bij aan de financiering. Alle partners binnen de onderzoeksagenda Varkenshouderij voor de jaren 2017-2020 zijn erbij betrokken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer