%27Investeer+vooral+in+je+bodem%2C+want+dat+is+je+kapitaal%27
Interview
© Nieuwe Oogst

'Investeer vooral in je bodem, want dat is je kapitaal'

Accountantskantoor Accon avm roept akkerbouwers op keuzes te maken voor maatregelen tegen weersextremen. Volgens bedrijfsadviseur Bert Knollema is het daarbij beter om te investeren in een duurzame bodem dan in nieuwe machines.

Vanwaar nu deze oproep?

'Het advies om meer aandacht te besteden aan de bodem is niet nieuw. Maar na het droge groeiseizoen zijn we wel weer met onze neus op de feiten gedrukt. In mijn werkgebied, de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe, zie ik teeltverschillen die duidelijk terug te voeren zijn op de bodemkwaliteit.

Veel verschillen in teeltresultaten bij akkerbouwers zijn dit jaar terug te voeren op de bodemkwaliteit.

Bert Knollema, bedrijfsadviseur bij Accon avm

'Akkerbouwers moeten zich meer realiseren dat de bodem hun kapitaal is en dat investeren daarin van het grootste belang is.'

Waarom is er relatief weinig aandacht voor de bodem?

'Vanaf 2010 hebben akkerbouwers een aantal redelijke jaren gedraaid. Door fiscale regelingen was het vooral aantrekkelijk om te investeren in machines. Het belang van een goede bodem is daardoor soms te veel op de achtergrond geraakt.'

Welke investeringen dragen bij aan een betere bodem?

'Dat kan drainage zijn, maar vaak is dat wel op orde. Percelen worden klimaatbestendig door structureel te werken aan een hoger organischestofgehalte met compost of organische mest. Verder is het van belang om storende lagen in de ondergrond weg te werken en te zorgen dat de afwatering van percelen niet belemmerd wordt. Tot slot is een goede minerale huishouding nodig om optimaal te produceren.'

Is er na het afgelopen groeiseizoen wel voldoende investeringsruimte?

'Voor veel akkerbouwers in de Veenkoloniën vallen de financiële resultaten helaas tegen. Dat is een gevolg van de lagere opbrengsten voor zetmeelaardappelen en suikerbieten. De hogere uienprijs zorgt slechts beperkt voor enige compensatie. Akkerbouwers zullen slechts het hoognodige kunnen doen om te werken aan een betere bodemkwaliteit. Dan kun je denken aan inzaai van groenbemesters of het verhakselen van stro na de graanoogst.'

Hoe bepalen ondernemers of hun bedrijf 'klimaatklaar' is?

'Het is heel goed om een risicoanalyse uit te voeren. Akkerbouwers kunnen dan zelf beoordelen of hun grond en hun mechanisatie voldoende op orde is. Als er onzekerheden overblijven, dan zijn die eventueel te verzekeren voor een goede dekking van de risico's. Om teleurstellingen over uitbetalingen te voorkomen, adviseren wij om vooraf scenario's van schadegevallen met verschillende uitvalpercentages door te rekenen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer