Strijd tegen bodemdaling moet regiokaas opleveren

Een regionale kaas kan het eindproduct zijn van project Groene Cirkel 'Kaas en bodemdaling'. Daarin willen diverse partners in Zuid-Holland maatregelen tegen bodemdaling en CO2-emissie koppelen aan een regionaal compensatiesysteem voor veehouders.

Het CO2-emissie compensatiesysteem wordt gecombineerd met de productie, promotie en het vermarkten van een regionale specialiteitenkaas via een transitienetwerk rond zuivelfabriek De Graafstroom in de Alblasserwaard.

Deze regionale kaas wordt een product afkomstig van kruidenrijk grasland en uit gebieden waar de bodemdaling is gereduceerd, dan wel gestopt. Er is 251.000 euro beschikbaar voor het project, waarvan de helft uit POP3-subsidie en de andere helft van provincie Zuid-Holland. Daarnaast worden de proceskosten gedeeld door zes kernpartners.

Ambitieverklaring

Op 1 februari zullen de partners de gezamenlijke ambitieverklaring ondertekenen tijdens een startbijeenkomst in Bleskensgraaf. De kernpartners zijn De Graafstroom, provincie Zuid-Holland, Deltamilk, waterschap Rivierenland, Rabobank en Wageningen University & Research. Nog meer partijen waaronder LTO Noord, AJK Alblasserwaard en PPP Agro Advies tekenen mee.

De partners willen een innovatieve bijdrage leveren aan de verdiencapaciteit van de melkveehouderij, het vergroten van biodiversiteit en behoud van landschappelijke waarden en een watersysteem dat is bestand tegen de klimaatverandering.

Verdienmodellen

Om de doelen te halen, starten de partners diverse deelprojecten met peilgestuurde onderwaterdrainage, aanleg van kruidenrijk grasland en nieuwe verdienmodellen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 8°
  10 %
Meer weer