%27Hoe+minder+inklinking+en+CO2%2Duitstoot%2C+hoe+beter%27
Interview
© Koen van Wijk

'Hoe minder inklinking en CO2-uitstoot, hoe beter'

André van Herk werkt in maatschap met zijn vader Gerrit en is een van de deelnemers aan het project 'Boeren aan het roer'. Hij zit nu dertien jaar met zijn familie en 55 melkkoeien in Polder Spengen, maar hij is al veel langer bekend met het fenomeen veengrond. 'Bodemdaling is een bedreiging voor onze toekomst.'

Hoe heeft u het eerste jaar ervaren?

'Het was een moeilijk jaar, omdat het erg droog was. Maar het voordeel daarvan was wel dat we nu echt hebben kunnen ervaren dat onderwaterdrainage met drukdrains werkt. Het was niet zozeer dat we meer gras hadden, maar ik zag wel dat het gras op percelen met drainage zich sneller herstelde.'

Het was een moeilijk jaar, maar daardoor hebben we nu echt kunnen ervaren dat onderwaterdrainage met drukdrains werkt

André van Herk, deelnemer 'Boeren aan het roer'

Konden de koeien eerder het land op?

'Nee dat niet, maar ze konden wel eerder terug naar hetzelfde perceel. Op percelen zonder drainage moest ik een week wachten voordat ze daar weer naar terug konden, terwijl percelen met drainage na vijf dagen alweer konden worden beweid. Die percelen waren weer eerder groen en bleven ook langer groen.'

Hoe ervaart u de bodemdaling?

'Dat is zeker de reden dat ik meedoe. Ik vind het van groot belang dat inklinking van de bodem wordt tegengegaan. Het bedreigt onze toekomst. Behalve dat daardoor de draagkracht van de bodem afneemt, zorgt inklinkend veen voor meer CO2-uitstoot.

'Dus hoe minder inklinking en hoe minder CO2-uitstoot, hoe beter. Dat zouden we meer moeten uitdragen naar de pers en burger. De maatschappij en politiek vragen daarom. Iedereen wil minder CO2-uitstoot en dat wij ons als boeren daarvoor inzetten, mag best wel eens in de publiciteit. Als boer heb je dan een streepje voor, vind ik.'

Hoe verloopt de samenwerking met het waterschap?

'Heel prettig. Je hebt elkaar nodig. Ik ben altijd al blij geweest dat ze water wegpompen bij wateroverlast en het inlaten bij droogte, dus ik wil graag met ze samenwerken. We hebben gezamenlijke belangen.

'Daarnaast krijg je door samenwerking zo'n proef ook snel van de grond. Binnen twee jaar werkt het al. Dat is natuurlijk fantastisch. Niet voor niets zijn veel boeren enthousiast. Maar zonder subsidie had ik het niet gedaan, dan kost het gewoonweg te veel.'

Hoe beziet u de komende drie jaar?

'Het grootste werk, de aanleg, is gedaan. Nu is het een kwestie van logboekjes bijhouden en wekelijks even controleren of het systeem werkt. Na een jaar is er nog niet zoveel effect te zien, maar ik verwacht wel dat we na de hele proefperiode kunnen stellen dat we hiermee bodemdaling kunnen tegengaan, eerder het land op kunnen en iets meer gras hebben.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer