Zuid%2DHolland+wil+landbouw+voorbereiden+op+klimaat
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Zuid-Holland wil landbouw voorbereiden op klimaat

Provincie Zuid-Holland gaat vanaf 2019 het beleid en werkzaamheden klimaatadaptief inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling.

Een van de thema's waar naar gekeken is, betreft de verzilting en bodemdaling in de veengebieden en de gevolgen die dat heeft voor de landbouw. Ruimte voor waterberging, klimaatadaptief bouwen en innovatieve infrastructuur zijn enkele maatregelen die genoemd worden in de adaptatiestrategie 'Weerkrachtig Zuid-Holland' die dinsdag 18 december is gepubliceerd.

Langdurige periodes van droogte zorgen voor problemen, zoals verzilting en onvoldoende water voor de land- en tuinbouw. Bovenop het primaire werk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en het rijk doen op dit gebied, zet de provincie vooral in op innovatieve oplossingen voor de specifieke problematiek van Zuid-Holland.

Innovatieve oplossingen

Die oplossingen betreffen bijvoorbeeld ondergrondse waterberging voor gietwater in de tuinbouw, brakwaterwinning als bron voor drinkwater en oplossingen voor verzilting en bodemdaling. De provincie kijkt per sector naar kwetsbaarheden en kansen door klimaatverandering en bodemdaling. Voor sommige sectoren zijn er kansen voor innovatie en export, voor andere sectoren zijn juist innovatieve oplossingen of nieuwe toekomstscenario's nodig.

Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor landbouwgebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling. In combinatie met klimaatverandering zijn deze extra kwetsbaar. De adaptatiestrategie Weerkrachtig Zuid-Holland is te vinden op de website van de provincie.

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer