Schouten introduceert garantieregeling jonge boeren

UPDATE - Het kabinet investeert 75 miljoen euro in een garantieregeling voor de financiering van jonge boeren. Hierdoor wordt het voor financiers aantrekkelijker om die bedrijven te financieren bij overnames of investeringen in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling.

Voor de garantieregeling is een budget van 75 miljoen euro uitgetrokken, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag. Volgens het kabinet zorgt de garantieregeling ervoor dat de voedselproductie ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

De Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) werkt drempelverlagend voor financiers, omdat het Rijk garant staat. 11 miljoen euro van het budget wordt – op verzoek van de boeren zelf – bestemd voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van overname.

Aanvullende regeling

De Garantieregeling VVK, die in nauw overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en andere betrokken partijen zoals banken tot stand is gekomen, is nieuw en aanvullend op bestaande regelingen. In een brief aan de Tweede Kamer schetst landbouwminister Carola Schouten de grote beslissingen die genomen moeten worden bij de start of overname van een boerenbedrijf.

11 miljoen is bestemd voor het opzetting van coachingtraject bij bedrijfsovername.

'Naast de vraag 'kan ik dit opbrengen en een redelijk pensioen voor mijn ouders betalen' ligt ook de vraag over de nodige investeringen om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst op tafel. Dat zijn besluiten die niet lichtvaardig genomen worden.'

Juiste keuzes

Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovatie en aan duurzame bedrijfsvoering. 'Met de Garantieregeling VVK kunnen zoveel mogelijk jonge boeren voor een langere tijd gebruik maken van deze regeling', aldus Schouten.

Van het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven is ruim 92 procent een gezinsbedrijf. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 met bijna 56 procent afgenomen tot 54.840. Belangrijkste oorzaak is bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, is blij met de ondersteuning die minister Schouten geeft aan jonge boeren. 'De continuïteit van gezinsbedrijven is ontzettend belangrijk. Jonge ondernemers moeten daarom zo veel mogelijk ondersteund worden bij bedrijfsovernames. We zijn blij met de invulling die minister Schouten daar nu aan geeft en zullen, samen met NAJK, betrokken blijven bij de verdere uitwerking zodat het bedrijfsovernamefonds echt tot tastbare voordelen voor jonge boeren en tuinders leidt.'

Opvolger

Van gezinsbedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft maar liefst 61 procent geen opvolger. Dat betekent dat de komende vijftien jaar ongeveer twintigduizend land- en tuinbouwbedrijven dreigen te verdwijnen. Het overnameproces van gezinsbedrijven is ingewikkeld, omdat er zowel familie- en bedrijfsbelangen meespelen.

Het belangrijkste besluit is de bepaling van de overnamewaarde van het bedrijf. Vragen als 'wat krijgen eventuele broers en/of zussen mee? Is er vertrouwen in de bedrijfsopvolger? Is de overnameprijs voldoende voor de oudedagvoorziening van de ouders? En wordt hem/haar wat gegund?', spelen mee. Daarbij ligt de overnameprijs vaak onder de marktwaarde. Coaching kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Investeringsplan

Om in aanmerking te komen voor de Garantieregeling VVK zal het investeringsplan worden getoetst aan één van de criteria uit de toekomstvisie Waardevol en Verbonden die in september 2018 is gepresenteerd. Deze criteria zijn; sluiten van kringlopen, versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering voor voedsel.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer