Geitenstop Overijssel strijdig met zelf afmesten bokjes

Geitenhouders in Overijssel vinden dat ze in de problemen komen door de groeistop die de provincie invoerde voor hun sector. Met het oog op dierenwelzijn is sectoraal afgesproken dat geitenhouders langer zorgdragen voor de bokjes. Die worden daarom vaak langer op het bedrijf gehouden om af te mesten.

De geitenhouders waren maandag door gedeputeerde Hester Maij (CDA) uitgenodigd in het provinciehuis om informatie te krijgen over de groeistop. Ze was zelf door ziekte afwezig, maar vanuit de ambtelijke organisatie waren verschillende vertegenwoordigers aanwezig.

• Lees ook: Overijssel nodigt geitenhouders uit vanwege groeistop

'Als de groeistop betekent dat we melkgeiten weg moeten doen om de bokjes langer op het erf te houden, dan heeft dat financieel nogal wat gevolgen', legde een van de geitenhouders uit. Die veehouders hebben dan hogere kosten en minder opbrengst.

Sterftecijfer

De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afspraken gemaakt om het gemiddelde sterftecijfer te laten dalen dalen onder bokjes. De melkgeitenhouder is daarom langer verantwoordelijk voor de zorg van de bokjes.

Provincie Overijssel heeft in de conceptwijziging van de omgevingsverordening al wel opgenomen dat uitbreiding van gebouwen mogelijk is als daarmee het dierenwelzijn gebaat is. Het gaat dan echter alleen om de oppervlakte van de bebouwing en niet om dieraantallen. Die mogen niet toenemen.

Omgevingsverordening

Volgens een woordvoerder van de provincie is het zeker de moeite waard om op dit punt een zienswijze in te dienen die Provinciale Staten van Overijssel vraagt om hier een wijziging op aan te brengen. De nieuwe omgevingsverordening gaat, na goedkeuring van Provinciale Staten, in op 1 maart 2019.

Volgens voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost gaat zijn organisatie zeker een zienswijze indienen en ligt het voor de hand om de provincie hier op te wijzen. 'In Gelderland is dit niet meegenomen, maar toen was de sectorafspraak over het langer aanhouden van de bokjes op eigen erf nog niet gemaakt. Geitenhouders komen hier echt door in de knel. Het zou goed zijn als provincie Gelderland hier ook nog eens goed naar kijkt. Iedereen is voor dierenwelzijn, dan moet de overheid dit geluid zeer serieus nemen.'

Geitenstop

Haarman is positief over het feit dat provincie Overijssel het gesprek aangaat met de geitenhouders, maar blijft fel tegen de geitenstop. 'Het is goed om te horen hoe het een en ander werkt. Maar het blijft een politieke keuze om een groeistop in te voeren. Wat ons betreft is dat onnodig. De basis daarvoor is veel te mager.' Om geitenhouders te helpen bij het indienen van bezwaarschriften, geeft LTO Noord haar leden handvatten om die op te stellen.

• Lees ook: Directe stop voor Overijsselse geitenhouderijen

Noord-Brabant en Noord-Limburg zijn volgens hem niet te vergelijken met de Overijsselse situatie. 'Daarnaast zijn er ook nog veel te weinig feiten bekend over mogelijke gezondheidsrisico's. Zo'n drastisch besluit vraagt om een goede onderbouwing en die is er niet. Verder is niet aangetoond dat er grote groeiplannen zijn van geitenhouders in Overijssel.'

Vestigen

Het besluit van de provincie is genomen nadat, na Noord-Brabant en Gelderland, ook provincie Utrecht een geitenstop aankondigde. Inmiddels heeft ook provincie Limburg zich bij het rijtje aangesloten. Overijssel wilde voorkomen dat nieuwe bedrijven door de groeistop in andere provincies zich in Overijssel zouden vestigen.

Weer

 • Zondag
  14° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 7°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer