LTO wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog kan worden geboerd in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging. Dat stelt LTO Noord ten aanzien van de voorgestelde peilverhoging in het gebied. Er is te veel onzekerheid voor een peilbesluit, vindt LTO.

LTO+wil+geen+peilverhoging+noordrand+Krimpenerwaard
© Dirk Hol

De organisatie stelt dat het op basis van de huidige kennis beter is helemaal af te zien van een peilaanpassing. Daarmee reageert LTO Noord p de ontwerppeilbesluiten voor het Nationaal Natuur Netwerk Krimpenerwaard.

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil met peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld natuurontwikkeling op basis van zelfrealisatie door boeren faciliteren. Dit betreft zes peilvakken in de noordrand.

Gevolgen voor boeren

LTO Noord verwacht dat er door de vele onzekerheden geen of nauwelijks natuurontwikkeling zal plaatsvinden. LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard liet PPP Agro Advies de boerengevolgen van het peilbesluit doorrekenen.

'Ze hebben drie scenario's doorgelicht van melkveebedrijven met gedeeltelijk natuurland of natuur met agrarische doelen. Dat leverde teleurstellende resultaten op. Het komt erop neer dat er nauwelijks meer te boeren valt', aldus voorzitter Cees Verhagen van LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard.

Gevolgen

Zelfs van extensief agrarisch gebruik kan geen sprake meer zijn, schrijft LTO Noord in de zienswijze. De aanname van het waterschap dat dit wel zou kunnen, wordt niet onderbouwd. Volgens LTO kan het waterschap op dit moment onvoldoende duidelijkheid geven over de gevolgen van een peilverhoging.

Ook vindt de organisatie dat alternatieven voor peilfixatie beter moeten worden onderzocht en mist ze uitsluitsel over mogelijke toename van kweldruk in de omgeving en andere neveneffecten.

Bodemdaling

Naast natuurontwikkeling is afremmen van bodemdaling een argument voor het nieuwe peil. Maar LTO Noord werpt tegen dat bodemdaling eerder zal toenemen, omdat die wordt vooral veroorzaakt door wegzijging van water onder de Hollandse IJssel door naar de lager gelegen Zuidplaspolder.

LTO Noord mist goed onderzoek naar alternatieven voor peilverhoging, zoals toepassing van onderwaterdrainage. Volgens de belangenorganisatie is die maatregel gerichter en effectiever en heeft deze minder effect op omliggende percelen.

November

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard laat via een woordvoerder weten dat het nog niet inhoudelijk kan reageren op de kritiek van LTO Noord. 'We gaan alle punten nog bespreken met LTO Noord. In november wordt duidelijk hoe het plan eruit zal zien.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer