Schouten+steunt+natuurinclusief+boeren+Noord%2DNederland
Nieuws
© provincie Fryslân

Schouten steunt natuurinclusief boeren Noord-Nederland

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt de portemonnee voor agrarische bedrijven in Noord-Nederland die meer natuurinclusief willen boeren. Ze stelt daar 10 miljoen euro voor beschikbaar.

Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân dienden eerder dit jaar samen met kennisinstellingen, natuur- en landbouworganisaties een zogenoemde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw in. Samen willen ze vanaf begin volgend jaar activiteiten opzetten die bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2030. Dit programma start begin volgend jaar.

Flinke impuls

De drie noordelijke provincies zijn blij met de stap van minister Schouten. Groninger landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer vindt dat Noord-Nederland als regio al voortvarend bezig is met het onderwerp natuurinclusief. 'Maar dit is een flinke impuls voor de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap. Daarnaast betekent het ook een goede boterham voor de boer. Verder kunnen en willen we ook (inter)nationaal een voorbeeld zijn voor andere gebieden.'

Bij de uitvoering van de regiodeal staat een gebieds- en praktijkgerichte aanpak centraal. De provincies kijken met de betrokken partijen eerst naar wat wenselijk en haalbaar is en wie dat kan uitvoeren. Door de activiteiten te verdelen over verschillende gebieden kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van akkerbouwers en melkveehouders in grootschalige en kleinschalige landschappen. De regiodeal biedt zo ruimte voor experimenten, ontwikkeling van financieringsinstrumenten, maar ook demonstratie- en kennisbijeenkomsten.

Living Lab

Provincie Fryslân stimuleert met het ‘Living Lab Natuurinclusieve Landbouw’ initiatieven die zijn gericht op het samenvoegen van natuur- en landbouwdoelen. Hierbij nemen boeren natuurdoelen op in hun bedrijfsvoering die de biodiversiteit versterken. In Drenthe kunnen melkveehouders een duurzaamheidsplan laten maken. Als zij concrete maatregelen uitvoeren, ontvangen de ondernemers financiële ondersteuning.

Groningen wil experimenteren met bijvoorbeeld andere vormen van bodembewerking of het gebruik van groenbemesters. Daarmee worden de effecten inzichtelijk gemaakt op de natuur en biodiversiteit en op de economische kant van deze maatregelen. De experimenten worden in het veld gedemonstreerd, zodat ook zichtbaar is hoe deze maatregelen werken en wat ze opleveren.

Balans

De grootste uitdaging is om een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap te vinden, stellen de drie provincies. 'Met de in deze Regiodeal gebundelde krachten kan het Noorden als voorbeeld dienen voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer