Natuurinclusieve+landbouw+biedt+perspectief
Nieuws
© Mike Schellart

Natuurinclusieve landbouw biedt perspectief

Meer dan 90 procent van de agrariërs in Noord-Holland doet al aan natuurinclusieve landbouw. Dat blijkt uit een recente ledenraadpleging door LTO Noord.

De uitkomsten zijn vrijdag gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw op Boerderij Leeuwendaal in de Purmer. Projectadviseur Sjoerd Pietersen ziet volop perspectief om 'natuurinclusieve' maatregelen breed uit te rollen over de provincie.

'De overgrote meerderheid werkt op zijn bedrijf al aan verbetering van de bodem, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Dat varieert van het aanwenden van vaste mest tot het verzorgen van erfbeplanting en het aanpassen van de bandenspanning om bodemverdichting tegen te gaan.'

Bewustwording

Voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland vindt dat de sector gebruik moet maken van die al dan niet bewuste inspanningen. 'We kunnen de meeste vooruitgang boeken als we erin slagen om hier zoveel mogelijk ondernemers in mee te nemen, bijvoorbeeld door de bewustwording te vergroten dat met soms kleine ingrepen grote winst is te behalen in de functionele agrobiodiversiteit.'

Uitentuis wil daarom graag af van termen als 'koplopers' en 'peloton'. 'Er zijn geen natuurexclusieve boeren. Iedereen levert op meerdere fronten al een bijdrage. De een vanuit het lidmaatschap van een agrarische natuurvereniging, de ander als lid van een studieclub of in nauwe samenwerking met een buurman.'

Kennisdeling

En juist vanuit die gezamenlijkheid worden de meeste natuurinclusieve maatregelen gestimuleerd, ziet Pietersen terug in de onderzoeksresultaten. 'Dat is de kracht van kennisdeling. Vooral bodemcoaches vervullen daarin een voortrekkersrol. Een van de aanbevelingen in dit onderzoek is om dat model ook op het vlak van water en biodiversiteit toe te passen.'

Uitentuis staat open voor de wens van de provincie om maatschappelijke en politieke wensen te vertalen naar concrete acties op de bedrijven.

Verdienmodel

'Maar dan wel met een gezond verdienmodel. Er kan van alles, maar dat gaat niet voor niets. Gelukkig zie ik ook bij partijen om ons heen, zoals Natuurmonumenten, steeds meer begrip voor de financiële situatie op het boerenerf. Het doet me goed dat ze de essentie van een verdienmodel, als sleutel tot succes, goed tussen de oren hebben.'

Wel merkt Pietersen op dat de 140 respondenten de minste belemmeringen zien voor goed bodembeheer, omdat die aanpak zich vaak ook weer terugbetaalt in een betere opbrengst. Voor water en biodiversiteit is extra geld nodig.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  4° / 1°
  10 %
 • Vrijdag
  4° / -1°
  10 %
 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer