Melkveehouder+Wilnis+leert+van+kringloopproject
Interview
© Proeftuin Veenweiden

Melkveehouder Wilnis leert van kringloopproject

Joost Samsom is een van de deelnemende boeren aan het project 'Proefpolder Kringlooplandbouw'. Hij runt een biologische melkveehouderij in het projectgebied, de Gagelweg in Wilnis.

Waarom doet u mee aan dit project?

'Onderzoek vind ik van groot belang, vooral als het toepasbaar is op het eigen bedrijf. Daarnaast is het goed om als melkveehouder op deze manier inzet te tonen. De maatschappij wil een verantwoordelijke melkveehouderij, dus meedoen met een project als dit is een win-winsituatie. Ik leer mijn verliezen te beperken. Het is goed voor het imago van de sector en schoon water willen we allemaal.'

De maatschappij wil een verantwoordelijke melkveehouderij, dus meedoen met zo'n project is een win-winsituatie

Joost Samsom, melkveehouder in Wilnis

Wat leert u zoal?

'Je leert door dingen te doen zonder dat ze worden voorgekauwd. Daar krijgen we in dit project de ruimte voor. Wij hebben nu één perceel met peilgestuurde drainage. Met pompen het peil opzetten is een mooie methode, maar in een droge zomer is de gewasverdamping zo groot dat de pomp het niet bij kan houden. Dus zoek je een slimmere oplossing, zoals direct water inlaten. Het is een grote zet als we op grondwater kunnen sturen in plaats van op slootwater. Details leer je gaandeweg en probeer ik aan de kaak te stellen.'

Bereikt u daar wat mee?

'Je probeert medestanders te krijgen en de wetgeving te overtuigen. Zo deden wij al voor het verplicht werd, proeven met bemesten met een zodebemester en mest inregenen of verdund uitrijden. Met dat laatste haal je in mijn ogen optimaal rendement. Ook met een project als dit probeer je tegengeluid te geven. Dit project gaat de wetgeving niet veranderen, maar het is goed alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.'

Zoals bijna een maand later mest uitrijden?

'Ja, dat was spannend. De optimale bodemtemperatuur is 8 graden, maar op 1 maart van dit jaar lag die temperatuur onder de 5 graden. Dus moet je wachten. Aan de andere kant moet die put leeg en het land moet worden bemest. Je moet de afweging maken. Ondernemerschap valt niet altijd in data te vatten. Dan krijg je een onwerkbare situatie.'

Waar valt de komende tijd voor u nog winst te halen?

'In de watervoorziening en bodemdaling. Een efficiëntere benutting van meststoffen vind ik belangrijk. Daarnaast, als het gaat om duurzaam grondgebruik, valt er ook nog winst te behalen op het gebied van kalk of mineralen strooien. Waar ligt de balans tussen te veel en te weinig? Daar zou ik nog meer onderzoek naar willen doen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer