%27Regels+werken+kringlooplandbouw+tegen%27
Achtergrond
© Harry Tielman

'Regels werken kringlooplandbouw tegen'

De regels rond het gebruik van organische meststoffen belemmert de Nederlandse land- en tuinbouw om verdere stappen richting kringlooplandbouw te zetten. 'Het mestbeleid trekt de kringloop eerder uit elkaar', vindt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw.

De akkerbouwvoorman zei dit op de eerste ledenavond van de vakgroep Akkerbouw van LTO, dinsdag in Midwolda, in het Oldambt. 'De krappe fosfaatnorm is een sta-in-de-weg voor de inzet van bodemverbeteraars. Daarnaast is gewasderogatie voor de dunne mestfractie nodig als we kunstmest willen vervangen.'

Landbouwminister Carola Schouten van LNV vindt dat Nederland koploper moet worden als het gaat om kringlooplandbouw. Dat betekent onder andere zo min mogelijk afval, weinig emissies en producten uit de land- en tuinbouw zo goed mogelijk benutten. 'Omtrent kringlooplandbouw doen we al veel, als het gaat om het benutten van reststromen. Zo nieuw is dat niet. Extra aandacht daarvoor is wel goed', zegt Van Wenum.

Kringlooplandbouw betekent dat we minder afhankelijk moeten zijn van fossiele energie, reststromen moeten hergebruiken, gebruik van kunstmest moeten reduceren, meer aandacht moeten hebben voor de bodem en dat sectoren meer moeten samenwerken. 'Maar er is nog niemand die zegt: er moet meer ruimte komen voor het gebruik van organische meststoffen', geeft Van Wenum aan.

Meer ruimte nodig voor gebruik organische mest

Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw

Ruimere fosfaatnormen

De LTO-vakgroep Akkerbouw pleit voor ruimere fosfaatnormen om bodemverbeteraars te kunnen toedienen en voor gewasderogatie voor gebruik van dunne fractie in bijvoorbeeld granen. 'Schouten gaat voor de komende twee jaar voor dezelfde derogatie. Zij ziet geen ruimte voor verandering en dus geen ruimte om kunstmest te vervangen. Dit kan toch niet zo zijn', zegt de akkerbouwvoorman, die in gesprek wil met de minister.

Voor meer samenwerking tussen sectoren is eenvoudiger registratie van grondgebruik nodig, vindt Van Wenum. 'Nu is samenwerking tussen akkerbouw- en veebedrijven heel complex. Er worden constructies bedacht om het rond te zetten. Dat wil LTO niet. Met een eenvoudige registratiemogelijkheid willen we af van de administratieve last.'

Het idee voor extra belasting op kunstmest draagt volgens Van Wenum niet bij aan een lager gebruik. 'Een kunstmesttaks heeft geen enkel effect. Boeren gebruiken kunstmest als aanvulling op organische mest en daar verandert een belasting niets aan. Het werkt alleen kostenverhogend.'

Reductie broeikasgassen

Bij het klimaatbeleid gaat het vooral om de reductie van broeikasgassen. Voor de akkerbouwsector zijn er geen specifieke doelstellingen. Op het gebied van reductie van lachgas en koolstofvastlegging in de bodem liggen er wel kansen. Van Wenum denkt onder andere aan de productie van groene energie, precisielandbouw en de teelt van eiwit- en rustgewassen.

De vakgroepvoorzitter maakt zich zorgen over het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en de toelating van nieuwe middelen die steeds lastiger wordt. 'Het is zorgelijk dat de politiek zijn intrede doet in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.'

Neonicotinoïden

Suiker Unie heeft de overheid toestemming gevraagd bietenzaad te mogen behandelen met neonicotinoïden. Die ontheffing is er nog niet. Van Wenum is bang dat de ontheffing voor neonicotinoïden voor Nederland te laat komt, als die al wordt verleend. 'Het moet deze week komen om het bietenzaad nog op tijd te kunnen behandelen.'

Ten aanzien van de inzet van nieuwe veredelingstechnieken is Van Wenum optimistischer. 'Het is goed dat Schouten veredelingstechnieken als Cripr-Cas niet zomaar wil weggooien. Voor Nederlandse veredelingsbedrijven is het belangrijk om met deze technieken te kunnen werken.'

LTO Akkerbouw: contracten vragen om aanpassing
Men moet het ijzer smeden als het heet is; op het juiste moment kansen grijpen en actie ondernemen. Dat is wat LTO Akkerbouw beoogt. 'De droogte tijdens het afgelopen groeiseizoen liet zien waar het aan schort. Het maakt onder andere duidelijk dat de contracten met de aardappelverwerkende industrie om aanpassing vragen', vindt LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de assurantiebelasting bij de brede weersverzekering wordt afgeschaft. Van Wenum: 'Maar verzekeren is niet optimaal. LTO denkt daarnaast ook aan het fiscaal geld kunnen reserveren in goede jaren voor slechte jaren. Politiek draagvlak is hiervoor nog niet gerealiseerd.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer