Sturen op kringloopnorm en meer groen in steden

Zoals al tijdens het begrotingsdebat was te voorzien, stemde dinsdag vrijwel de gehele Tweede Kamer in met de motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die pleit voor een kringloopefficiëntienorm op bedrijfsniveau. Alleen de Partij voor de Dieren is tegen. Een overzicht van andere opvallende moties.

Sturen+op+kringloopnorm+en+meer+groen+in+steden
© Dirk Hol

• Een motie waarin CDA-Kamerlid Jaco Geurts pleit voor natuurinclusieve steden en een andere motie van VVD-Kamerlid Arne Weverling die meer groen in steden stimuleert, zijn beide aangenomen. Geurts beoogt meer oog voor biodiversiteit bij duurzamere bouwplannen. Weverling denkt dat groenere steden een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Beide voorstellen bieden kansen de Nederlandse boomkwekers.

• SP-Kamerlid Frank Futselaar kreeg geen meerderheid voor de motie voor een landelijke stop op de geitenhouderij. Aanleiding was het recente VGO-onderzoek dat het verband tussen longklachten en wonen in de omgeving van een geitenhouderij aantoonde. De motie werd met 101 stemmen tegen verworpen.

• GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet verwierf kamerbrede instemming met een motie die oproept om de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog te ondersteunen in de opbouw van een eigen zuivelonderneming. Volgens Bromet kan dit bij een succes als voorbeeld dienen voor kringlooplandbouw in Nederland. Alleen de VVD stemde tegen dit voorstel.

• Ook het GroenLinks-voorstel om het gebruik van meststoffen gebaseerd op dierlijke mest te stimuleren door een heffing op stikstofkunstmest, haalde dankzij steun van D66 een kleine meerderheid in de Tweede Kamer. Tijdens het Kamerdebat werd de motie op advies van minister Carola Schouten (LNV) herschreven. De heffing wordt in de afgezwakte motie nu omschreven als 'een optie' in het nog vorm te geven mestbeleid binnen kringlooplandbouw.

• Tijdens het begrotingsdebat pleitte PvdA-Kamerlid William Moorlag voor een breed maatschappelijk overleg over kringlooplandbouw. Schouten ziet zo'n tijdrovend overleg niet zitten en een meerderheid van de Tweede Kamer is het met haar eens. Ondanks de steun van GroenLinks, SP, 50Plus, Denk en SGP werd de motie verworpen.

• Nog een voorstel van Moorlag dat het niet haalde, ging over een actieve zachte sanering van de veehouderij. Het PvdA-Kamerlid ziet in het aantal boeren dat in de komende jaren gaat stoppen een mogelijkheid om de milieudruk te verlagen. Een Ruimte voor Ruimteregeling zou er voor moeten zorgen dat de leefbaarheid van het platteland op peil blijft en de verrommeling ervan wordt tegengegaan.

• PVV-Kamerlid Dion Graus stelde in een motie stalbranden aan de orde. Hij pleit voor een snelle invoering van het stalbrandpreventieplan en het Stable Safe-systeem dat bij brand vluchtwegen creëert voor dieren. Zijn motie redde het net niet (71 stemmen voor), omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en SGP tegenstemden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer