Overijssels+geld+naar+boerennatuur
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Overijssels geld naar boerennatuur

Komend jaar is er in Overijssel extra geld beschikbaar voor boerennatuur. Door amendementen van CDA en D66 wordt eenmalig de portemonnee getrokken voor weidevogels, groene en blauwe diensten en het behoud van insecten.

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2019 in Provinciale Staten maakten diverse partijen gebruik van de mogelijkheid om via amendementen wijzigingen aan te brengen in de begroting. Een amendement van CDA'er Marco van der Vegte zorgt ervoor dat er 150.000 euro extra naar het Actieplan Weide- en Akkervogels gaat.

Door amendementen van D66 is er 750.000 extra beschikbaar voor groene en blauwe diensten en ook nog eens 100.000 euro om de verdere achteruitgang van het aantal insecten tegen te gaan.

Houtwallen

Volgens D66-fractievoorzitter Wybren Bakker is het belangrijk om gebruik te maken van de energie die er op dit moment is in het landelijk gebied om het Overijsselse landschap mooi te houden. 'Er gebeurt al veel, bijvoorbeeld in het beheer van houtwallen en andere landschapselementen', zegt hij.

'Het geld was al snel op. Er is dus veel bereidheid om hiermee aan de slag te gaan. Dit extra geld kun je dus ook zien als een oproep aan boeren, gemeenten en collectieven om ook in te stappen.'

Beloning

Groene en blauwe diensten zijn in Overijssel diensten die grondeigenaren leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld door het aanleggen, beheren en onderhouden van landschapselementen op hun gronden. De grondeigenaren worden hier financieel voor beloond.

Vorig jaar werd in de Provinciale Staten al een motie aangenomen waarin het provinciebestuur werd opgeroepen om in 2020 geheel Overijssel te voorzien van een nieuw stelsel van groene en blauwe diensten.

Insecten

De teruggang van het aantal insecten is volgens Bakker een actueel thema. 'Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt met extra maatregelen. Het is belangrijk dat hier ook in de provincie aandacht voor is, bijvoorbeeld in het bermbeheer van gemeenten, maar ook van de provincie. Ook boeren kijken naar wat werkt en wat niet in het beheer van hun gronden. Of denk aan de initiatieven die er zijn rondom bijen.'

Beleidsadviseur Hein de Kort van LTO Noord ziet in het extra geld van de provincie een waardering voor wat boeren nu al doen op het gebied van natuur en landschap. 'De bijeninitiatieven, waar ook LTO Noord aan deelneemt, vinden nu nog vooral plaats in 'versteend gebied'. Volgend jaar wordt dat verder uitgerold op het platteland.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer