LTO+Delflands+Groen+mist+balans+weidevogelbeheer
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO Delflands Groen mist balans weidevogelbeheer

LTO Noord Delflands Groen betwijfelt of doorgaan met het Weidevogelpact Midden-Delfland zinvol is. Dat stelt de organisatie in haar toekomstvisie 'Voor een agrarisch Midden-Delfland!'. De visie is vandaag gepresenteerd aan raadsleden en wethouders.

Volgens LTO Noord Delflands Groen heeft doorgaan met het pact alleen zin als aan enkele voorwaarden wordt voldaan, zoals betere samenwerking, rekening houden met ieders belangen en onafhankelijke, uniforme tellingen van weidevogels.

'Uniforme tellingen waren onze voorwaarde om te tekenen voor het pact. Nu gebruiken natuurorganisaties eigen telmethodes, waardoor het beeld niet eenduidig is', zegt voorzitter Arnold van Adrichem van LTO Noord Delflands Groen.

Commandeurspolder

Verder heeft LTO Noord moeite met het nieuwe weidevogelkerngebied in de Commandeurspolder, waarvan de inrichting op 19 oktober start. Het gekozen inrichtingsplan is een dermate grote ingreep dat het de vraag is of boeren zijn te interesseren voor beheer van deze grond, volgens LTO Noord.

'Wederzijds voordeel moet de leidraad zijn', stelt Van Adrichem. Zijn organisatie vreest dat de beperkingen niet in balans zijn met de opbrengsten uit dit gebied.

'Er worden straks dijkjes omheen gelegd en kanten afgeplagd. Dat kost ruimte. Verder mag er zo weinig worden bemest dat verruiging met distels en zuring op de loer ligt. Dat levert slecht maaisel op en trekt ook predatoren aan.'

Angst ongegrond

Volgens voorzitter Aad Kleijweg van Agrarisch Collectief Midden-Delfland is de angst ongegrond. 'De slootkanten worden iets natuurvriendelijker gemaakt en het beperkte aantal greppels is alleen nat in het voorjaar. De aanpassingen zijn summier op 23 hectare.'

Ook voor verruiging vreest Kleijweg niet. 'Omdat in het voorjaar niet bemest mag worden, krijg je trage groei, dus een niet al te zware eerste snede in juni. Vanaf juli mag de boer zo veel maaien als hij wil.'

Voormalige BBL-grond

Voor het weidevogelkerngebied is voormalige BBL-grond gebruikt die nu in handen is van de gemeente. Volgens Van Adrichem was de afspraak dat zulke grond de landbouw toekomt, maar dat gebeurt op deze wijze niet.

Een grondstrategie voor het behoud van optimale landbouwgebieden is daarom ook een speerpunt in de toekomstvisie. De aangekochte grond moet zo snel mogelijk naar boeren terug, want alleen een gezonde melkveehouderij garandeert behoud van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland, aldus LTO Noord. Daarvoor moet elke type boer zich kunnen ontwikkelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  9° / 5°
  80 %
 • Zaterdag
  5° / -1°
  30 %
Meer weer