Utrecht+in+actie+voor+weidevogels
Nieuws
© Ruud Ploeg

Utrecht in actie voor weidevogels

Provincie Utrecht heeft een actieplan opgesteld om verdere daling van de weidevogelstand tegen te gaan. Voorzitters van agrarische natuurcollectieven juichen de provinciale maatregelen toe, maar benadrukken ook het belang van maatwerk.

Natuurgedeputeerde Mirjam Maasdam maakte het actieplan maandag bekend. 'Ingrijpen is hard nodig. Elk jaar zijn er 5 procent minder weidevogels. In 2016 telde Utrecht bijvoorbeeld nog maar een kleine 1.800 grutto's. Dit plan zorgt ervoor dat de achteruitgang wordt gestopt en de populatie zelfs weer kan groeien.'

In totaal stelt de provincie de komende drie jaar extra middelen beschikbaar voor diverse maatregelen, zoals een andere inrichting van weidegebieden, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer.

Vrijwilligheid

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig, merkt voorzitter Henk-Jan Soede van het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen op. 'Natuurlijk helpt het als er meer geld beschikbaar komt om agrarische ondernemers te stimuleren om mee te doen, maar het beheer gebeurt op vrijwillige basis.'

Zijn Noord-Hollandse collega Sjaak Hoogendoorn van Water, Land & Dijken onderschrijft dat. 'De politiek heeft soms de neiging om oplossingen te versimpelen. Zo wordt een verhoogd waterpeil vaak gezien als een wondermiddel, terwijl juist het slim sturen met peilen in het seizoen een positieve bijdrage levert aan de weidevogelpopulatie. Daar hebben we al goede ervaringen mee.'

Andere inrichting weidevogelgebieden

Verder ziet Utrecht heil in een andere inrichting van de weidegebieden, zodat vogels beter worden beschermd tegen roofdieren. Ook worden drones ingezet voor het registreren van de nesten. Soede juicht dat toe. 'We behalen daar al mooie resultaten mee. Door vooraf te inventariseren waar veel weidevogels nestelen, kunnen onze veldmedewerkers gericht agrariërs benaderen om de desbetreffende percelen later te maaien.'

Hoogendoorn ziet dat ook als een vorm van maatwerk. Daarnaast gelooft hij heilig in marktprikkels. 'Zuivelbedrijven zijn bereid meer te betalen aan ondernemers die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Weidevogelbeheer maakt daar wezenlijk onderdeel van uit. Subsidie is goed om de extra kosten te vergoeden die natuurbeheer met zich meebrengt. De meerprijs is een adequaat middel om ondernemers te verleiden daadwerkelijk in te stappen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer