Najaarsschouw+in+Stichtse+Rijnlanden
Nieuws
© Tialda Hoogeveen

Najaarsschouw in Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is deze week begonnen met de najaarsschouw. Daarbij controleert het waterschap of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd.

Schouwsloten zijn watergangen die door het waterschap als belangrijk zijn aangemerkt. Deze watergangen zijn veelal in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, Rijk) en grote instanties (bijvoorbeeld de NS), maar ook bij particuliere eigenaren.

Andere (minder belangrijke) watergangen controleert het waterschap elke vier jaar (diepte-/profielschouw). Dit gebeurt steekproefsgewijs of naar aanleiding van klachten. De volgende diepte-/profielschouw wordt in maart 2019 gehouden in het gebied Oude Rijn.

Waterplanten

Bij het gewoon onderhoud dienen vuil, overtollige waterplanten en snoeihout te worden weggehaald dat over en in het water hangt. Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gehouden. Hierdoor kan bij langdurige en hevige regen het water snel worden afgevoerd.

Tijdens langdurige droogte kan juist water in het gebied worden gebracht. Onnodige problemen met wateroverlast kunnen zo worden voorkomen.

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zondag
  4° / -1°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
Meer weer