Rutte+kiest+niet+voor+meerjarenakkoord+met+landbouw
Nieuws
© Archief

Rutte kiest niet voor meerjarenakkoord met landbouw

Een breed meerjarenakkoord tussen het kabinet en de agrarische sector komt er niet. Maar de regering wil wel afspraken maken over de ontwikkeling in de komende jaren.

Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

SGP-fractieleider Kees van der Staaij had de minister-president gevraagd om zich sterk te maken voor een akkoord waarmee boeren en tuinders duidelijkheid krijgen over het beleid voor de komende jaren. Rutte steunt het idee om helderherheid te geven aan de ondernemers, maar daar wordt volgens hem al volop aan gewerkt.

'Het is inderdaad de inzet van de staatssecretaris van Economische Zaken om samen met de verschillende landbouwsectoren en andere partijen in de voedselketen afspraken te maken over de ontwikkeling in de komende jaren. Daarbij gaat het ook over de verbetering van dierenwelzijn, over duurzaamheid en over de verdienmogelijkheden voor de producenten', aldus Rutte.

Herstructureringsplannen

Hij noemde de herstructureringsplannen voor de varkenshouderij en voor de glastuinbouw als voorbeelden van hoe het moet. 'Die twee sectoren hebben het zwaar; dat realiseren we ons allemaal. Er liggen nu herstructureringsplannen om ze weer helemaal vitaal te krijgen. Daarbij worden ook verduurzaming en innovatie ondersteund, bijvoorbeeld met middelen uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB, aanvullende middelen uit de crisispakketten van de EU en middelen uit de begroting van EZ ter bevordering van duurzame stallen.'

Hij wees verder op het rapport 'Naar een voedselbeleid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 'In de kabinetsreactie daarop heeft het kabinet aangegeven dat de benodigde transities alleen tot stand kunnen worden gebracht met betrokkenheid van alle partijen in de keten. We hebben daar echt iedereen bij nodig. Dat is ook de ambitie van het kabinet.'

Missie naar Zuid-Korea

De minister-president meldde de Kamer dat hij dit weekeinde samen met staatssecretaris Martijn van Dam naar Zuid-Korea vliegt. 'We zullen daar met een grote handelsmissie aandacht besteden aan de creatieve sector, de hightechsector, maar ook aan de land- en tuinbouw. Ik kan zeggen dat er voor die laatste sector in Korea grote belangstelling bestaat. Dat is terecht, omdat die sector van Nederland wereldwijd absoluut toonaangevend is.'

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer