Groot+Zevert+vraagt+gelijk+speelveld+bodemverbeteraars
Nieuws
© Robin Britstra

Groot Zevert vraagt gelijk speelveld bodemverbeteraars

Mineralenverwerker Groot Zevert uit het Gelderse Beltrum doet een oproep aan de politiek om bodemverbeteraars uit verwerkte dierlijke mest dezelfde status te geven voor de mestboekhouding als compost.

Arjan Prinsen van Groot Zevert deed deze oproep maandag tijdens een bezoek van Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) en vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en provincie Gelderland.

Prinsen: 'Op dit moment tellen bodemverbeteraars uit dierlijke mest voor 100 procent mee in de fosfaatboekhouding, compost telt voor 50 procent mee. Dat maakt het voor ons onmogelijk om te concurreren met compost. Als je mestverwerking wil stimuleren voor een circulaire economie en kringlooplandbouw, zul je dit soort belemmerende factoren uit de wetgeving moeten halen.'

Groene Mineralen Centrale

Groot Zevert is druk bezig met de bouw van een Groene Mineralen Centrale. Deze moet vanaf 1 januari gaan draaien. Hiermee wordt dierlijke mest gefractioneerd in stikstof-, fosfaat- en kaliummeststoffen, schoon water en organisch materiaal. Het organisch materiaal kan dienen als bodemverbeteraar. De organische stof in deze bodemverbeteraar bestaat uit 90 procent effectieve organische stof. Dat is hoger dan in compost.

Prinsen: 'Het belang om de bodem goed te houden en te verbeteren krijgt overal aandacht. Daar is deze bodemverbeteraar dus heel goed voor.'

Kunstmestvrije Achterhoek

De Europarlementariërs waren bij Groot Zevert op bezoek in het kader van het project Kunstmestvrije Achterhoek, waar Groot Zevert ook in meedraait. Boeren zoeken hierin naar mogelijkheden om een alternatief te ontwikkelen voor de aankoop van kunstmest.

Van veel bedrijven, zeker in de varkenshouderij, wordt mest afgevoerd. Tegelijkertijd wordt weer veel kunstmest aangekocht. Volgens de betrokken partijen in het project is dat zonde van de kosten, want zowel de afvoer en export van mest kosten geld. Ook aan de aanschaf van kunstmest hangt een prijskaartje.

'Wij zijn niet voor de afschaffing van kunstmest', vertelt Henk Jolink. Hij is bestuurder bij LTO Noord. 'Met name in de akkerbouw is blijvende behoefte aan vooral kwalitatief goede stikstofkunstmest. Maar voor veel veehouderijbedrijven in de Achterhoek is het zeker een goede oplossing om te verduurzamen en kosten te besparen. Het draagt bij aan gesloten kringlopen in de regio. De resultaten van de proeven in het project zijn heel positief.'

Groene weidemeststof

Uit de proeven die tot nu toe op tien bedrijven in de regio zijn gehouden, blijkt dat de groene weidemeststof als product qua nitraatuitspoeling niet slechter is voor het grondwater dan gewone kunstmest. Dat is belangrijk om Europese wetgeving te kunnen aanpassen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Tot nu toe worden mestproducten uit mestverwerking in de mestwetgeving beoordeeld als dierlijke mest. Hierdoor is het niet mogelijk om ze aan te wenden op eigen land, in tegenstelling tot kunstmest. De proeven in het project Kunstmestvrije Achterhoek dienen als onderbouwing voor de Europese Commissie om deze wetgeving mogelijk aan te passen.

Europarlementariër Jan Huitema heeft zich hier sterk voor ingezet. 'We zitten nu midden in het proces om die wetgeving te veranderen. Ik had daar al een heel voorstel voor klaarliggen. Maar de commissie vond het belangrijk om hier goede wetenschappelijke onderbouwing voor te krijgen. Dat vindt hier nu plaats. Het project Kunstmestvrije Achterhoek is een van de projecten waarvan de resultaten meewegen voor de Europese Commissie.'

Weer

 • Zaterdag
  13° / 5°
  10 %
 • Zondag
  14° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 7°
  40 %
Meer weer