Brabant+bewerkt+ruim+helft+mestoverschot
Nieuws
© Marcel Bekken

Brabant bewerkt ruim helft mestoverschot

Op basis van de verleende omgevingsvergunningen voor mestbewerking kan volgens provincie Noord-Brabant op dit moment 62 procent van het mestoverschot worden bewerkt. ZLTO vindt dat de provincie te strenge richtlijnen hanteert.

De provincie heeft bepaald dat er alleen vergunningen voor mestverwerking worden afgegeven tot er genoeg capaciteit is om het overschot in Brabant te verwerken. Er is dus nog ruimte voor ontwikkeling. Aan de hand van jurisprudentie en onderzoek is vastgesteld dat voor acht mestbewerkingsbedrijven niet de provincie, maar de betreffende gemeenten het bevoegd gezag zijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Bij vergunningen waar mestverwerking toegepast wordt zonder vergisting en waar een nuttige toepassing gemaakt wordt (geen ander product) gaat het bevoegd gezag naar de gemeente. Voor mestvergisters bijvoorbeeld, blijft het bevoegd gezag bij de provincie.

Zeer strenge voorschriften

ZLTO benadrukt dat de provincie zeer strenge voorschriften hanteert ten aanzien van mestverwerking. Daarmee gaat ze veel verder dan de verplichte landelijke en Europese regelgeving. Gemeenten hoeven de strenge regels echter niet over te nemen.

'De vergunningverlening gaat te traag en de capaciteit blijft onvoldoende'

Herman Litjens, specialist omgevingsbeleid ZLTO

'We vinden dat de provincie op een aantal punten te ver is doorgeslagen en het weinig meer met bescherming van volksgezondheid te maken heeft', zegt Herman Litjens, ZLTO-specialist omgevingsbeleid. 'Ook vinden we het vreemd dat er zo star met provinciegrenzen wordt omgegaan. Dat doen we met andere producten ook niet.'

Kringlooplandbouw

Litjens stelt dat er meer mest be- of verwerkt moet worden dan alleen het overschot als er toegewerkt wordt naar kringlooplandbouw. 'Voor de benodigde capaciteit worden echter te weinig vergunningen verleend aan mestbewerkingsinitiatieven.'

De provincie wil dat mestbewerkingsbedrijven op industrieterreinen worden gerealiseerd en niet langer in het buitengebied. Dit in tegenstelling tot ZLTO, die daar niet op tegen is, maar liever ziet dat ook gebruikgemaakt wordt van bestaande infrastructuur, zoals bij loonbedrijven en al in gebruik zijnde mestbewerkingsbedrijven. 'De vergunningverlening gaat te traag en de capaciteit blijft onvoldoende.'

Een voorbeeld is de Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (Mace), die in 2008 een mestverwerkingsinitiatief in Oost-Brabant wilde startte, maar op verzet van omwonenden stuitte. Daarop beloofde de provincie Mace in 2016 een plek op het industrieterrein van Oss. Eind 2017 blokkeerde de gemeente vervolgens de bouw van de fabriek.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer