Schouten+start+dialoog+voor+nieuw+mestbeleid
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten start dialoog voor nieuw mestbeleid

Landbouwminister Carola Schouten start gespreksronden over een 'fundamentele herbezinning' van het mestbeleid. Ze wil met de input van betrokken partijen komen tot een mestbeleid dat kringlopen en handhaafbaarheid bevordert en fraudeprikkels en regeldruk wegneemt.

In een Kamerbrief schetst Schouten het kader tijdspad waarbinnen zij wil komen tot een nieuw mestbeleid. 'Het mestbeleid is een belangrijk aspect in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Ik zie deze herbezinning dan ook als een kans om in beeld te brengen of het huidige mestbeleid deze ontwikkeling voldoende ondersteunt en waar dit niet zo is, daarop bij te sturen', zo schrijft Schouten.

• Lees ook: In rap tempo van mest naar mineralen

Naast de bijdrage aan de kringlopen ziet de bewindsvrouw dat het primaire doel van het mestbeleid, het verminderen van uit- en afspoeling van nutriënten uit agrarische bronnen en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, nog niet overal wordt gehaald. 'Meerdere onderzoeken hebben aangegeven dat veel is bereikt met het mestbeleid, maar dat de vraag is of ook de resterende problemen kunnen worden opgelost met het huidige beleid.'

Vraag is of ook de resterende problemen kunnen worden opgelost met het huidige beleid.

Landbouwminister Carola Schouten

Niet duidelijk

Schouten erkent dat de mestregelgeving in de afgelopen decennia steeds gedetailleerder is geworden. Volgens haar is de relatie tussen de regels en het uiteindelijke doel van het mestbeleid, namelijk het verbeteren van de waterkwaliteit, voor boeren niet altijd duidelijk.

Volgens de landbouwminister is de complexiteit van het mestbeleid gegroeid door de vele uitzonderingen en het repareren van gaten in de regelgeving. Ze lijkt te willen gaan snijden in het aantal uitzonderingen die de mestwetgeving kent. 'Ik wil ondernemers niet onnodig confronteren met veranderingen. Vernieuwing moet wel verbetering met zich meebrengen. Maar we moeten ons ook realiseren dat niet iedereen met een nieuw mestbeleid kan worden bediend.'

Complex

'Het aanpassen van het mestbeleid zal geen eenvoudige opgave worden', zegt Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit van LTO Nederland, in een reactie op de Kamerbrief van de minister. Mestbeleid is volgens hem complex, omdat het is gekoppeld aan discussies rondom klimaat, biodiversiteit, opbrengst, kwaliteit van gewassen en verwaarding van mineralen. En het kan per ondernemer, bedrijfstype en regio verschillend uitpakken.

'Belangrijk is dat we de doelen van het mestbeleid centraal stellen. Daarbij denkt LTO dat je met generieke of eenvoudige maatregelen niet overal de doelen zal halen, omdat niet overal dezelfde problemen spelen. Met het faciliteren van gerichter maatwerk en meer borging in de keten zijn er in het wettelijke kader misschien ook minder uitzonderingen nodig', aldus Van Dongen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer